Til :         Bestyrelsen af Grundejerforeningen Norsvej

 

Fra:         Samtlige grundejere der bor op til plantebæltet der skiller Oksbølvej og Oddervej, hvilket være sig:

Oksbølvej nr. 57, 55, 53, 51, 49, 47, 45 og 43.

 

Dato:       13-02-2007

 

 

 

Kommentar til referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2006 (Lagt på Norsvej.dk den 8. feb. 2007)

 

 

I ovenstående referat (pkt. 8 ”Plantebælte”) har vi bemærket at bestyrelsen ønsker at beskære det levende hegn mellem Oksbølvej og Oddervej således at det kommer ned i en ens højde på ca. 3,5 meter.

 

Vi gør hermed samlet opmærksom på, at vi under ingen omstændigheder kan acceptere den beslutning som bestyrelsen har truffet.

 

Det er dårlig kommunikation og langt under rimelig ansvarlighed, at en sådan beslutning træffes hen over hovedet på de berørte grundejere, og det undrer os i høj grad, at vi ikke er blevet kontaktet. Ja; beslutningen er nævnt i et referat, som man selv skal finde på foreningens egen hjemmeside, og som I selv (jf. formanden) er i tvivl om, om folk læser.

 

De 8 berørte Oksbølvej grundejere har alle købt netop deres grund pga. beliggenheden op af det levende hegn. Disse grunde var tilmed dyrere (pr. M2) end de øvrige grunde - netop pga. beliggenheden.

 

I henviser til en såkaldt vedligeholdelsesplan over området som Bülow Nielsen skulle have udarbejdet. I den plan foreslår B&N at hegnet beskæres ned til en højde på ca. 3 meter (??) Vi kan godt tænke os en kopi af den vedligeholdelsesplan, så vi har mulighed for at udfordre B&N’s vurdering med en professionel gartner. Beplantningsbæltet har aldrig været holdt og folk der har boet i området ”altid” påstår, at beplantningen har haft den samme uændrede højde de sidste 10-15 år. Det er ydermere tvivlsomt, om de mange gamle træer i hegnet vil overleve en så makaber beskæring, og i så fald vil det blive en bekostelig affære at reetablere beplantningen.

 

Vi mener at det vil forringe det samlede billede af hele bebyggelsen hvis hegnet skæres ned. Hegnet er den eneste kontrast til de lave hække, spinkle frugttræer, nyanlagte græsplæner, kæmpe asfalt arealer, de uendelige mange Herregårdssten og grå/sorte granitskærver, der præger hele bebyggelsen.

 

Vores opfordring til bestyrelsen er, at foreningen skal spare pengene og bruge dem andre områder, hvor det giver mening. Vi ønsker hegnet i den naturlige og tilfældige højde som diverse tjørnebuske, hyld og diverse træer hver især fremstår med.

 

Vi ser frem til at høre fra jer.

 

Mvh.

 

Grundejerne på Oksbølvej nr. 57, 55, 53, 51, 49, 47, 45 og 43.