Referat af bestyrelsesmøde den 9. august 2007


Dagsorden

                                                                                       Bemærkninger:

 

1.       Godkendelse af referat fra 3. maj 2007.                       Iab

 

2.        Bestyrelsens succeskriterier v./Søren                          Christian redigerer og rundsender (er siden sket).

 

3.       Overdragelse v./Jacob, Lars, Christian og Erik.            25.000 modtaget og en del mangler udbedret. Der mangler/husk: Mangelliste, Drift og vedligeholdelsesvejledning, Er §40 afklaret?

4.       Økonomi. v./Mogens.                                                 Budgetopfølgning gennemgået.

 

5.        Web-status. v./Søren.                                                 Breve lægges på WEB. Udvalgenes virke rettes til: ”vil tilstræbe at følge”.

 

6.       Tilbagemeldinger fra udvalg.                                      

 

 

7.        Græsafbrænding. V./Erik                                            (ingen røg af det bål)

 

8.       Klage fra Padborgvej 55-57-59-61. v./Erik                   Breve lægges på web

 

9.        Velkomstbrev v./Mogens.                                           Udsat.

 

10.     Evt.                                                                           Ejendomsskat skal muligvis betales for senere retur !? Hvad med nogle flere p-pladser evt på eget initiativ?

 

11.   Næste møde er hos Lars den 3. okt. klokken 1930. Vi ses.