Grundejerforeningen Norsvej  Resultatopgørelse 2005  Budget 2006
Indtægter: Kontingenter 158875   211000 211000 (1550 kroner per husstand)
Festudvalg 2385  
  Renteindtægter 80 161340            
Udgifter: Administration 1056   1000
Mødeudgifter 2122   3000
Bankgebyrer 202  
Tilskud 4000  
Hjemmeside 216  
Forsikringer 2618   3000
Græsklipning 28913   45000
  Snerydning 35861 74988     75000 127000    
Resultat:     86352       84000    
 
Forslag:  
2 Sti fra Padborgvej til skolesti   10000
3 Ny legeplads   112000
Bestyrelse: Juridisk/teknisk bistand ifm. overdragelse fra B&N  25000
Bestyrelse: Reserve   10000 157000
Resultat:             -73000    
Grundejerforeningen Norsvej Status 2005
Aktiver: Tilgodehavender 1550
Festudvalg 5354
Nordea Drift 170357
  Nordea Kasse 2110 179371    
Passiver: Skyldige omkostn. 64012
  Egenkapital 115359 179371