Bestyrelsesmøde 16. august 2005

Der blev bla. vedtaget/drøftet følgende: Festudvalget anskaffer et telt mere for at kunne huse alle til årets sommerfest;

foreningen skifter bank til Nordea;

B&N har fortsat ikke udbedret alle mangler på Oksbølvej – overtagelse ikke lige om hjørnet;

Der er rettet henvendelse til B&N om sikkerhedsmangler på legepladsen, men intet er sket – der følges op;

det indskærpes overfor relevante grundejere, at det ikke er tilladt at sætte hegn op ind over fællesarealet mellem egen grund og levende hegn;

liste over ting der skal foretages på arbejdsdagen blev diskuteret;

Køge kommune har endnu ikke godkendt seneste vedtægtsændringer;

forbedring af legeplads evt. med anlæggelse af trampesti blev drøftet – der følges op;

ejendomsskat – fradrag for forbedringer diskuteret, der følges op;

Snerydning for næste sæson fortsætter med samme entrepenør;

1 års service – formanden skriver til B&N på vegne af utallige grundejere og rykker for fremdrift.

Næste møde 20. september 2005.

Der er lukket for kommentarer.