Kontingent

Kontingent til grundejerforeningen udgør i 2022 kr. 2200 pr. år pr. husstand. Kontingentet fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling i marts måned, og opkræves i januar måned.

Til betalingen skal anvendes det fremsendte girokort eller hvis man har tilmeldt Betalingsservice vil opkrævningen fremgå af betalingsoversigten. Beløbet på girokortet må ikke ændres.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes må girokortet ikke anvendes mere. Der vil i stedet blive fremsendt et nyt girokort måneden efter inklusive et rykkergebyr.

Ved første rykker er gebyret kr. 50, ved anden rykker er gebyret kr. 100, ved tredie rykker er gebyret kr. 100. Gebyrene akkumuleres. (vedtaget på generalforsamlingen i 2010)

Spørgsmål ang. kontingenbetaling kan rettes direkte til foreningens bestyrelse på bestyrelsen@norsvej.dk.