Diverse info om foreningen

 


  • Der er medlemspligt i foreningen.
  • Der betales ikke indskud til foreningen, men kontingent som oplyst.
  • Foreningen har en sund økonomi og har ingen gæld. For yderligere oplysninger kontaktes formanden eller kassseren.
  • Foreningen har kabel TV, leverandøren er TDC/Yousee, det er ikke et krav at man er kunde hos dem.
  • Foreningen har et fælles kodeks for godt naboskab:  Kodeks opdatering sept 2014 v2
  • Der påhviler ikke grundejerne nogen form for fællesgæld. De enkelte grundejeres bidrag til foreningens fællesudgifter, betales i form af kontingent.
  • Der betales ikke gebyr for at registrere evt. overdragelse til ny og anden ejer. Dog skal det sikres at der betales årligt kontingent.


 

Skriv et svar