Diverse info om foreningen


  • Der er medlemspligt i foreningen.
  • Der betales ikke indskud til foreningen, men kontingent som oplyst.
  • Foreningen har en sund økonomi og har ingen gæld. For yderligere oplysninger kontaktes formanden eller kassseren.
  • Foreningen har kabel TV (alle husstande) og Fibernet (lagt i vejen, langt de fleste husstande er tilkoblet).
  • Foreningen har udarbejdet en fælles guide for godt naboskab:  Guide for godt naboskab
  • Der påhviler ikke grundejerne nogen form for fællesgæld. De enkelte grundejeres bidrag til foreningens fællesudgifter, betales i form af kontingent.
  • Der betales ikke gebyr for at registrere evt. overdragelse til ny og anden ejer. Dog skal det sikres at der fortsat betales årligt kontingent. Ved ejerskifte skal sælger afmelde betalingsservice og køber tilmelde. Eventuelle tilgodehavender mellem sælger og køber afregnes via handelens refusionsopgørelse – og ikke gennem foreningen.


Skriv et svar