Bestyrelsesmøde 20. september 2005

Følgende blev vedtaget: Arbejdsdagen aflyses – Oksbølvej/fællesarealer ikke overdraget til grundejerforeningen.

Mogens Olsen har møde med kommunen, hvor forslag om opsætning af hundeposer drøftes; bestyrelsen støtter dette.

Formandens brev til B&N vedr. klage over mangelfuld 1 års service godkendt af bestyrelsen og afsendt.

Mange gode forslag til fremtidige initiativer modtaget – forslagene bringes op pEnæste generalforsamling; evt. etableres der debatforum pEnorsvej.dk.

Der blev drøftet følgende:  Etablering af af beplantning og trampestier kræver ikke tilladelse fra Køge Kommune.

Evt. skur og forbedring af legeplads kræver byggeanmeldelse efter småhusreglementet.

Næste møde 8. november 2005.

Der er lukket for kommentarer.