Bestyrelsesmøde 8. november 2005

Bestyrelsen har klaget over det meget træge forløb af 1 års service. Se svar fra B&N her (i Internet Explorer, vælg Vis, dernæst Fuld skærm (F11) – sEskulle det være muligt at læse brevet). 

Oksbølvej er under overdragelse, mangelliste foreligger.

Gadebelysning – driften af anlæget påhviler grundejerforeningen. Vi gør indsigelse pEoverdragelsen af gadebelysningen til B&N, da vi ikke har modtaget specifikation og tegninger. Se brev ang. lygtepæle her.

Snerydning for vinteren 2005/6 er aftalt. Arne skal gruse når han finder det nødvendigt eller når vi ringer og beder om det.

Padborgvej afventer overdragelse fra B&N.

Der arbejdes videre med konkret forslag til legeplads samt opførelse af skur til fremlæggelse pEgeneralforsamling. Det blev besluttet at anlægge trampesti fra Oksbølvej til offentlig sti (kræver ikke kommunal tilladelse), hvilket iværksættes omgående.

Der arbejdes videre med evt. klage over fastsættelse af ejendomsskat.  Se brev sendt til Skat her 

Det undersøges, hvordan der kan informeres via standere ved indkørslerne til de 3 veje.

Debatforum pEnorsvej.dk etableres ikke (for kompliceret/dyrt).

Dato for generalforsamling er fastsat til 15. marts 2006, lokaler er reserveret.

Næste møde den 18. januar 2006. 

 

 

Der er lukket for kommentarer.