Bestyrelsesmøde 10. april 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2006 hos Erik, Oddervej 4, kl. 1930

Dagsorden

  1. Referent: Erik Skou. Afbud fra Erik, Oksbølvej

 

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamling. Blev godkendt med nogle småbemærkninger.

 

  1. Konstituering

Formand:        Erik Skou Oddervej 4.

 

Følgende kontaktpersoner fra bestyrelsen blev udpeget:

Webmaster:    Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Legeplads:      Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Overdragelse: Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Erik Skou, Oddervej 4.

Arbejdsdage:   Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Jan Fogtmann, Oddervej 27.

Snerydning:     Erik Skou, Oddervej 4.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Græsklipning:  Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Fest/arrangementer: Mogens Olsen, Padborgvej 93.

 

Dette er  hovedpunkter. Vi vil efterfølgende diskutere hvad disse punkter skal indeholde.

 

  1. Den 17. april 2006 kl. 15.30 på legepladsen mødes bestyrelsen til gennemgang af grundejerforeningens fællesarealer.

 

  1. Nyhedsbrev til omdeling i grundejerforeningen Norsvej.

Der blev talt om, hvor ofte der skal udsendes nyhedsbrev, samt hvilken information dette skal indeholde.

Der var enighed om, at det næstkommende nyhedsbrev indeholder følgende emner:

– Den nye bestyrelse

– Generalforsamling

– Fællesarealer

– Arbejdsdag

 

  1. Telefonliste

Erik Skou udarbejder en telefonliste til brug for bestyrelsesmedlemmerne.

 

  1. De 5 huse på Ølbyvej

Der er enighed om at invitere de 5 huse på Ølbyvej til grundejerforenings arrangementer.

 

  1. Naturgas HNG.

Der er kommet en E-mail fra en beboer, som har været i kontakt med HNG. HNG vil gerne diskutere priser og rabatter på eftersyn og gas. Denne e-mail er videresendt  tilgrundejerforeningens indkøbsudvalg.

 

  1. Årets møder.

Den 17. april 2006 kl. 15.30 på legepladsen.

Den 24. april 2006 kl 19.30  hos Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Den 9. juni 2006 kl 17.00. Mogens og Jan melder tilbage med tid og sted.

Den 28. august 2006.

Den 30. oktober 2006.

Den 4. december 2006.

Der er lukket for kommentarer.