Bestyrelsesmøde 18. januar 2006

Et bestyrelsesmedlem træder ud pga. fraflytning.

Der sættes opslagstavler i galvaniseret jern op ved indkørslen til de 3 veje.

Vedr. ejendomsskat, B&N kontaktes og forelægges brev fra Skat.

Der udarbejdes budget for 2006 Ept. er der 132 betalende husstande. Når alle er indflyttet vil der være 142 husstande.

Webstatus: Breve til/fra B&N er lagt pEnorsvej.dk.

Oksbølvej, overdragelse: Skriftligt svar er tilgået B&N ultimo december 2005, svar herfra afventer raskmelding.

Vedr. gadebelysning afventes stadig B&N, der skal udfærdige en spec. pElys.

Bestyrelsen kontakter (igen) B&N, idet der er lys, som ikke virker pEOksbølvej.

Snerydning blev drøftet herunder hvorvidt der skal gruses oftere.

Der udarbejdes endeligt forslag og budget for legeplads og skur.

Dagsorden for Generalforsamling 2006 blev drøftet. 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten er pEvalg. 2 medlemmer, herunder formanden, modtager ikke genvalg.

Næste møde afholdes d. 8/3-06.

Der er lukket for kommentarer.