Bestyrelsesmøde 28. juni 2006

Bestyrelsesmøde den 28. juni 2006 hos Erik Oksbølvej 55, kl. 19.30

 

 

Bestyrelsen samlet – dog afbud fra Mogens.


Dagsorden

 

 

1.      Godkendelse af referat fra 20 maj 2006.


     Bemærkninger: Der foreligger intet referat fra mødet.

 

2.      Brev til BN. v./Erik Skou.(Termin 15aug. og 01sep.)

 

Bemærkninger: Grundejerforeningen har ikke modtaget svar fra Bülow& Nielsen. Det blev besluttet, at overdragelsesudvalget ved Mogens, Lars og Erik F P (– Erik S har ferie) tager kontakt t til en advokat, såfremt Oddervej ikke er 100 %  ok  pr. 15. august 2006

 

3.      Økonomi. v./Mogens.

 

Erik S oplyste, at alle kontingenter nu er betalt.

 

4.      Web status.v./Søren.

 

Bemærkninger: Alt er ajour på siden.

 

5.       Kontakt med Køge kommune. v/Mogens.

Bemærkninger: Erik S tager initiativ til en henvendelse til Køge Kommune vedrørende overdragelser af områderne. Der er tilsyneladende emner, der ikke er fulgt op på fra kommunens side helt tilbage fra overdragelsen af Oddervej.

 

6.       Legeplads. v/Søren.

 

Bemærkninger: Legepladsen er ikke 100 % færdig. Regning er modtaget – men vil ikke blive honoreret før pladsen er helt færdig.

 

Aftalt: Jan, Søren og Erik F. P. fjerner jord fra legepladsområdet lørdag den 1. juli 2006 fra kl. 08.30.

 

7.      Vores holdning til bestyrelsesarbejde og vores rolle. v./Jan.

 

Bemærkninger: Diverse drøftelser – herunder bl a

 

–          at der pt er meget arbejde at tage hånd om i bestyrelsen  

 

–          at vi alle gerne ville have, at regler overholdes af alle

 

 

–          at det kan være en svær balancegang mellem at skulle ”være gode venner med naboen” og samtidig ”lege politibetjent” overfor folk som ellers burde kunne karakteriseres som voksne og ansvarlige

 

–          at vi alle har et fælles ansvar for at bevare et attraktivt område og dette til et rimeligt kontingent

 

 

–          at der ved udfærdigelse af servicebrevet er taget tiltag til ovenstående målsætninger burde kunne lykkes

 

Vi enedes om

 

At overdragelsen af områderne fra Bülow&Nielsen har meget meget høj prioritet i foreningen

l

                      At der nedsættes et serviceudvalg – bl a også med den hensigt at involvere flere medlemmer i

områdets ve og vel. Jan fra bestyrelsen + Lars Olsen, Oddervej 25 tager initiativ til at samle et udvalg med repræsentanter fra alle 3 områder.

                     

8.      Arbejdsopgaver:

 

Følgende kontaktpersoner fra bestyrelsen blev udpeget:

Webmaster:    Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Legeplads:      Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Overdragelse: Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Erik Skou, Oddervej 4.

Erik Fonnesbech petersen, Oksbølvej 55.

Arbejdsdage:   Søren N. Winther, Oksbølvej 30.

Jan Fogtmann, Oddervej 27.

Snerydning:     Erik Skou, Oddervej 4.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Græsklipning:  Mogens Olsen, Padborgvej 93.

Lars Larsen, Oksbølvej 10.

Fest/arrangementer: Mogens Olsen, Padborgvej 93.

 

Dette er  hovedpunkter. Vi vil efterfølgende diskutere hvad disse punkter skal indeholde.

 

9.      Evt.

 

Bemærkninger:

 

Vi drøftede, om der evt skal ske nedskæring til ca 4 meters højde af det levende hegn mellem Oddervej og Oksbølvej. Formålet skulle være, at hegnet ikke lige pludselig vokser os ”helt over hovedet” – og dermed bliver meget omkostningstung ved en senere nedskæring.

 

En endelig konklusion blev ikke vedtaget.

 

10.  Næste møde? 28 august 2006 hos………

 

Bemærkninger: Næste møde er aftalt til den 28. august 2006 – kl 19.30 hos Søren.

 

Der er lukket for kommentarer.