Bestyrelsesmøde 10. oktober 2007

Referat fra 9. august 2007 godkendt

 

1.      Overdragelse v./Jacob, Lars, Christian og Erik.

Mangel listen er gennemgået sammen med Bülow & Nielsen (B&N).

Bestyrelsen har modtaget dokumentation for at kloak er overdraget til Køge kommune, samtidig har bestyrelsen modtaget generel dokumentation af området fra B&N.

Af udestående er anlæg af dræn ved Padborgvej 11.

(Ser efterfølgende ud til at være lavet)

 

2.      Økonomi. v./Mogens.

Grundejerforeningen har haft udlæg af ejendomsskat, som forhåbentlig kun er et udlæg.

Girokort til betaling af kontingent – 2. rate udsendes i uge 42.

 

3.      Web-status. v./Søren.

Web er opdateret.

Vi blev enige om at der på hjemme siden burde oplyses generelt omkring udskiftning af spot og at man skal være opmærksom at der er 5 års garanti på vandhanerne.

 

4.      Skat. v./Erik

Der er sendt en klage til skat over betalingen af ejendomsskat, som de har modtaget.

 

5.      Fradrag i ejendomsvurdering. v./Erik

Christian kigger på udregningen

 

6.      Tilbagemeldinger fra udvalg.

Bestyrelsen foreslår at udvalgene kommer med en plan / ide katalog over

hvad der sker i udvalgene, som fremlægges til general forsamlingen.

 

    • Faciliteter                           Jan

Man udarbejder et katalog over de ting der findes.

Snak om et fælleshus

 

    • Vej og leg                          Søren

Kommunen har mødtes med politiet og sagen er afsluttet fra politiets side ang. $40 vej.

Møde skal arrangeres med kommunen.

    • Festudvalget                       Lars

Man har afholdt Sankt Hans fest + Sommertræf.

 

    • Vedligehold                        Jakob

Man tager fat i nogle anlægs gartnere som giver forslag til hvordan området skal             vedligeholdes.

Vedr. vintervedligehold så indhenter udvalget tilbud på vedligehold.

 

    • Planer                                Mogens

Vi afventer udspil fra Mogens

 


7.      Græsafbrænding. V./Erik

Vi har fået tilbud på afbrænding af græs kanter og græs slåning fra Jans have service, som bestyrelsen har accepteret.

 

8.      Velkomstbrev v./Mogens.

Afventer Mogens

 

9.      Bestyrelsens succeskriterier v./Søren

Enighed om at det fremlagte skal offentlig gøres og lægges på nettet.

 

10.  Evt.

 

11.   Næste møde d.14/11 kl. 20.00 hos Erik, Oddervej 4.

Der er lukket for kommentarer.