Brev til Køge kommune

Køge Kommune

Rådhuset
Torvet 1
4600 Køge
ATT: Byg og Vej, Lene Bertelsen

 

29. juni 2007

15 km/t på Oddervej, Oksbølvej og Padborgvej?

 

Kære Lene Bertelsen

 

Grundejerforeningen Norsvej omfatter vejene Oddervej, Oksbølvej og Padborgvej. Vejene er ifølge lokalplan 2-36 udlagt til lege og opholdsområde ifølge færdselslovens § 40. Der er ved indkørslen til hver vej opsat et 15 km/t zone skilt.

 

Hastighedsbegrænsningen bliver imidlertid ikke overholdt, hvilket er til stor fare for især legende og cyklende børn. Det er et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke!

Det vil vi i Grundejerforeningen Norsvej naturligvis ikke vente på. Vi har derfor haft et par samtaler med henholdsvis Køge Kommune, Søren Moes, og Holbæk Politi, Ruth Thiesen, for at finde ud af, hvilke fartdæmpende foranstaltninger, der skal etableres ifølge færdselslovens § 40.

Imidlertid er Køge Kommune og Politiet ikke enige om, hvorvidt vejenes nuværende indretning overholder kravene til en § 40 godkendelse. Søren Moes, mener at sving, vejindsnævring (hvilke?) og rabatparkering er tilstrækkelig og at Politiet har godkendt vejene som § 40 veje. Af Politiet har vi forstået, at dette ikke er korrekt. Der skal være foranstaltninger, der holder farten nede for at et område kan godkendes til lege- og opholdsområde efter § 40.

For at vi kan komme videre, har Holbæk Politi, Ruth Thiesen, tilbudt at mødes her på området for at drøfte sagen. Vi beder om, at Køge Kommune ligeledes møder op samt medbringer politiets nuværende godkendelse. Vi forestiller os en torsdag kl. 16.00 i juli eller august med følgende dagsorden:

 

1.      Hvad er manglerne på vejene i forhold til § 40?

2.      Hvem har ansvaret for at vejene overholder § 40?

3.      Hvem skal bære omkostningerne til at etablere foranstaltninger, der bringer vejene i overensstemmelse med § 40?

4.      Næste skridt

 

Vi gør opmærksom på, at Grundejerforeningen Norsvej ikke har overtaget hele området endnu. For hurtigst muligt at afklare ovenstående punkter, beder vi Køge Kommune melde tilbage inden mødet finder sted, om det vil være en fordel at Bülow & Nielsen– entreprenør og nuværende ejer af vejene – deltager i mødet. Vi vil i givet fald ligeledes indkalde B&N til mødet.

 

Venlig hilsen

På vegne af Grundejerforeningen Norsvej

Søren N. Winther og Pia Holst

Oksbølvej 30             Oksbølvej 57

 

 

CC: Holbæk Politi, Ruth Thiesen

Der er lukket for kommentarer.