Mødereferat 29. maj 2007

Referat af udvalgsmøde i vej og leg 29. maj 2007 samt opfølgning herpå

 

På mødet blev vejene besigtiget og målt op. Det blev aftalt at Cecilie skulle indhente tilbud på maling på vej, Pia kontakte kommunen igen og Søren kontakte politiet igen.

 

Samtale med Kommunen:

jeg talte med Søren Moes (kommunens vejmyndighedsmand) fra Byg og Vej i Køge Kommune i dag. Jeg fik at vide, at når vejene var blevet forsynet med max. 15 kmskiltene, havde politiet været ude og godkende vejene som områder der er forbeholdt ophold og leg. Han sagde, at for at vejene skulle kunne godkendes dertil, var det eneste krav, at de var udarbejdet med indsnævringer, sving og/eller rabatter til parkeringer. Og så vidt han kunne se, havde Bülow & Nielsen/NCC taget hensyn til dette, da de lavede vejene. Der er altså ikke krav til fysiske chikaner eller andet. Hvis vi ville have dette, kunne han anbefale vejbump, men det ville blive for egen regning. Han fortalte videre, at vejene var at betragte som stilleveje, dvs. kørende må vige for gående/legende. Vores idé mht. at male hinkeruder eller andet på vejene ville han som tidligere fortalt tage med på sit vejjura kursus. Umiddelbart synes han ikke, at politiet skulle blandes ind i dette, men vi ville høre nærmere. Idéen med at male en trekant ved vejenes indkørsler var han imidlertid ikke meget for. Hvis de skulle udformes som trafikskilte eller trekanter der lignede trafikskilte, så mente han ikke at politiet ville godkende dette. Problemet består desuden i, at en trekant betyder ubetinget vigepligt for udkørsel fra Oksbølvej/Oddevej til Norsvej og Padborgvej til Ølbyvej.

Opsummerende foreslår jeg, at vi afventer kommunens tilbagemelding inden vi foretager os yderligere, så vi er sikre på at vi er på sikker/lovlig grund

 

 

Samtale med Holbæk Politi

Ruth Thiesen, Holbæk Politi, er ikke enig med kommunen. Ruth ville meget gerne mødes med os og kommunen på stedet – og det endda indtil kl. 18 en dag! Det synes jeg, vi skal tage imod.

Kort referat af 2. telefonsamtale med Politiet:

–          Der er regler for hvilke færdselsskilte, der må males på vejen.”Legende børn” skiltet må fx ikke.

–          Der må godt males ”andet” på vejen, men det må overhovedet ikke kunne forveksles med et skilt

–          Det er ikke korrekt, som anført af kommunen, at sving/rabatparkering er nok – der skal være foranstaltninger, der holder farten nede (nok især på de lige strækninger) for at et område kan godkendes til Lege- og opholdsområde efter §40

–          Ruth Thiesen beder kommunen om at fremvise den skriftlige godkendelse fra politiet (Holbæk politi overtog først dette område fra Køge her i foråret)

–          I øvrigt er det Ruths holdning, at jo flere skilte og vejmalerier, jo mindre respekt fra trafikanternes side

–          Hun foreslog ”Pigen med ballon” skiltet (Legende børn)

 

Opfølgning

Der bliver  udarbejdet et brev til kommunen med henblik på et fælles møde.

Der er lukket for kommentarer.