Bestyrelsesmøde 2. juli 2008

Sted  Lars Hult, Padborgvej 25

Tilstede:
Søren Winhter, Oksbølvej 30
Kasper Molander, Oddervej 12
Lars Hult, Padborgvej 25

 

Dagsorden 2. juli

1)      Kl. 20.00 Undersøgelsesudvalg
– Fremlæggelse fra udvalget, der var repræsenteret v Henry Pedersen, Preben Havn
– Drøftelse heraf
– Beslutning om videre forløb og udformning af spørgeskema

2)      Kl. 21.15 Gennemgang og godkendelse af seneste referat
3)      Kl. 21.30 Opfølgning på aktionsliste
4)      Kl. 22.00 Evt
5)      Næste møde

 

 

1)      Bestyrelsen fik fremlagt det af udvalget udarbejdede materiale. Der blev foretaget ændringer til det fremlagte. Kort oversigten skal opdateres med nr der svarer til numrene på planen, det klarer Lars

Dernæst skal materialet kopieres og omdeles.

 

2)      Referat godkendt

3)      Punkterne på aktions listen blev gennemgået. Bemærkninger?

4)      Evt.?

5)      Næste møde afholdes hos Søren Winther, Oksbølvej 30 d. 24/9 kl. 20.

Der er lukket for kommentarer.