Bestyrelsesmøde 20. januar 2009

Sted: Kasper Molander, Oddervej 12
Tid: 20 januar 2009, kl 20.00 til ca 22.30

 

Tilstede
Søren N Winther, Oksbølvej 30
Lars Hult, Padborgvej 25
Kasper Molander, Oddervej 12

Dagsorden

1)      Godkendelse af referat fra sidste møde
2)      Følg op på aktionslisten
3)      Budget 2009
4)      Generalforsamling 2009
5)      Eventuelt
6)      Næste møde

 

Ad 1

Referat fra sidste møde 18 nov ikke udsendt af værten.

Sørens noter fra mødet blev gennemgået og ”fulgt op på”:

Henvendelse fra Oksbølvej 14 om manglende hældning på vej overført til AL (Søren)

Debat om vedligeholdelse og holdbarhed af fællesveje, afbrænding/sprøjtning og grusning/saltning, skal startes op. Overført til AL (Lars)

Kommunen skal høres om ansvaret for glatførebekæmpelse. Overført til AL (Lars)

Konklusion på vedligeholdelse af stikledninger mangler. Overført til AL (Carsten)

 

Ad 2

Aktionslisten blev gennemgået og opdateret. Formanden udsender en ny version (udsendt 26 jan)

 

I forbindelse med indførelse af Betalingsservice godkendte bestyrelsen at der også indføres rykker gebyrer. Der var enighed om kr 20/50/100 ved første/anden/tredje rykker er rimeligt. Det blev vurderet at bestyrelsen har kompetence til at gennemføre dette uden vedtagelse på gen. fors.

Kasper vil orientere om det nye system på gen fors.

 

Ad 3

Oplæg til budget 2009 blev diskuteret. Til sidst var der enighed om at foreslå følgende til vedtagelse på generalforsamlingen:

en kontingent forhøjelse på ca 10%

134.000 til sommervedligehold, primært foryngelse af det levende hegn

ny post på 15.000 til inventarvedligehold (legeplads)

40.000 til bestyrelses initiativer (heraf 30.000 til flere grusstier i henhold til planen)

Ingen hensættelse til vejfond i 2009

Årets resultat bliver således -20.000

 

Kaspers oplæg til langtidsbudget for de 12 år 2009-2020 blev også diskuteret. Der var herefter enighed om følgende antagelser:

Kontingent forhøjes ca 10% hvert tredje år

Levende hegn fornys i 2009 og næste gang i 2016

Nye højere priser på græsslåning fra 2010

Beskæring af træer hvert tredje år, første gang i 2009

Rensning af sandfang hvert andet år, første gang i 2009

Ny årlig post til sprøjtning af kantsten

Ny årlig post til inventar vedligehold (legeplads, bænke, lygtepæle)

Årlige hensættelser til vejfond starter i 2010 med 50.000. Efter de 12 år vil der være ca 613.000 til rådighed

Bestyrelsesinitiativ posten minimeres (undtagen 2009) således at det samlede resultat                over alle årene er ca nul. Dvs egenkapitalen vil være uforandret på ca 160.000

 

Langtidsbudgettet fremlægges på generalforsamlingen til orientering

 

Ad 4

Søren har booket Vandrehjemmet til 17. marts kl 19.00

Dvs indkaldelsen skal omdeles senest 3. marts, der satses på at gøre det søndag 1. marts

 

Bestyrelsen vil fremsætte følgende forslag til vedtagelse:

1)      Kantsten skal fremover sprøjtes med Round-up (Søren forfatter)

2)      Levende hegn fornys/beskæres i 2009 i henhold til til tilbud fra anlægsgartner (Søren forfatter)

3)      Der afsættes kr 30.000 i 2009 til flere grusstier i henhold til planen for udvikling af de grønne områder (Kasper forfatter)

Lars vil fremsætte følgende forslag til vedtagelse:

1)      Fælles veje og stier skal fremover saltes for at bekæmpe glat føre (Lars forfatter)

 

Søren og Lars er på valg og begge ønsker ikke genvalg.

Søren skriver indkaldelsen, gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 5

Lars havde nyt om Seas/NVE fibernet,

Er blevet kontaktet af Seas, som gerne vil i dialog med os omkring fibernet.

Vi bliver kontaktet igen af Seas i den nærmeste fremtid.

 

Ad 6
Næste møde: tirsdag 24. februar kl 20 hos Søren, Oksbølvej 30

 

 

/Kasper Molander, referent, 4. februar 2009

Der er lukket for kommentarer.