Bestyrelsesmøde 3. februar 2010

Sted: Hos Christian Salling Padborgvej 16
Tid: Onsdag d. 3. februar, kl. 20.00 – ca. 23.00

 

Tilstede:

Christian Salling, Padborgvej 16 (Referent)
Henning Olsen, Oksbølvej 15
John Asbeck, Padborgvej 35
Kasper Molander, Oddervej 12

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d 20/11/2009

a. Referatet er godkendt – for fremtiden sker dette umiddelbart efter mødet per mail.

2. Opfølgning på aktionslisten

a. Kodeks for godt naboskab – revideres og sendes som forslag til generalforsamlingen

b. Ejendomsskat – de næste skridt (fuldmagterne)

i. SKAT skal have en fuldmagt fra de boligejere der er parter i sagen (konsolideret på en seddel) og derfor vil der på indkaldelsen til generalforsamlingen blive orienteret om at de der ønsker at være en del af ejendomsskattesagen, som bestyrelsen har sendt til SKAT skal underskrive fuldmagtseddel på generalforsamlingen.

3. Status på og justering af udvalg

a. Arbejdsdagsudvalg (Michael Andersen, Padborgvej 11)

i. Michael kommer med separat status på arbejdsdagen

b. Vedligeholdelsesudvalg (Henning Olsen, Oksbølvej 15 og Carsten Jakobsen, Padborgvej 45)

i. Hegnet (det meste er taget, men de tager de sidste stykke (Padborgvej mod hospitalet) senere) – der bør fræses langs hegnet og sås græs for at det kan vedligeholdes. (Henning indhenter tilbud til generalforsamling)

ii. Asfalt revner (Gennemgang af vedligeholdelsesudvalget til foråret for at gennemgå vedligeholdelsesstandarden)

iii. Jan befrier træerne for græs i løbet af foråret

iv. Justering af udvalgs sammensætning (Carsten udtræder frivilligt og Michael (hvis interesseret) ellers John villig til at assistere

v. Vedligeholdelsespligt af regnvandsbrønde ved cykelsti (Henning tjekker op med teknisk forvaltning)

vi. Lygtepæl (Posten – Kasper ringer til Køge posthus for at tjekke om de har haft skade på et køretøj?)

c. Festudvalget (Berit Møller, Padborgvej 5)

i. Fastelavns indbydelse

d. Vej og leg udvalg (Berit Møller, Padborgvej 5)

i. Bumpene (tidsplan start i uge 14 – lunken foran Padborgvej 14 udbedres)

e. Indkøbs/Rabatudvalget (Søren Winther, Oksbølvej 53)

i. Lægges frem på generalforsamlingen for interesserede (der er penge af spare)

4. Generalforsamling 17/3/2010 kl 19:00

a. Lokation (vandrehjemmet – bestille plads?)

b. Materiale til fremsendelse klar til den 24/2/2010

i. Indkaldelse

1. Dagsorden (Kig på sidste års indkaldelse) – valg af dirigent (finde kandidater) – Kasper sender forslag fra sidst i soft copy)

2. Indkomne forslag

3. Ejendomsskat forslag/fuldmagt

4. Rykkergebyr forslag (åbent mandat)

5. Andre forslag

6. Regnskab 2009

7. Budget 2010

8. Bestyrelsesmedlemmer på valg (Kasper (modtager genvalg), Suppleant John (modtager genvalg) samt Carsten (? skal afklares om han modtager genvalg) – 2 bestyrelsesmedlemmer på valg (2 skal vælges)

5. Økonomi/budget – langtidsbudget (opsparing til veje og lign)

a. Økonomi – regnskab 2009 – bestyrelsesmøder udspecificeres ellers godkendt.

b. Vejfond beløbet motiveres i forhold til omkostnings estimat/levetid. Budget 2010 tilrettes til bestyrelses forslag. Forslag på generalforsamlingen skal motiveres inkl budget virkning af de enkelte forslagsstillere.

6. Eventuelt

a. Vedligeholdelsesmapper og andet afhentes hos tidligere bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsesmøder rykkes frem med ½ time til 19:30.

7. Tid og sted for næste møde

a. 17/3/2010 – 18:30 på vedtagne sted.

Der er lukket for kommentarer.