Nyhedsbrev april 2011

Nyt fra Grundejerforeningen Norsvej, april 2011

Konstituering
Den nyvalgte bestyrelse har på et møde d. 4. april 2011 konstitueret sig som følger:
Formand: Michael Andersen, Padborgvej 11
Næstformand: Erik Skou, Oddervej 4
Kasserer: Kasper Molander, Oddervej 12
Derudover består bestyrelsen af Kristian Lund, Oksbølvej 6 og Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21.

Udvalg
Bestyrelsen har gennemgået foreningens udvalg, som nu består af fire udvalg. De enkelte udvalgs primære opgaver er beskrevet nedenfor. Der søges nye medlemmer til alle udvalg, specielt til vores
Vedligeholdelsesudvalg. Man kan kontakte de enkelte udvalg via bestyrelsen på bestyrelsen@norsvej.dk eller
via udvalgets e-mail adresse eller ved personlig henvendelse til de nævnte medlemmer.

 • Vedligeholdelsesudvalget (vedligehold@norsvej.dk)
  • Indhenter tilbud på græsslåning, vedligeholdelse af de levende hegn samt snerydning m.m.
  • Holder opsyn med kvaliteten af planlagt vedligeholdelse, feedback til leverandøre
  • Sørger for at ikke-planlagt vedligeholdelse bliver gennemført (f.eks. lysmaster)
  • Gennemfører den vedtagne renovering af græsset langs vest siden af det levende hegn
  • Kvartårlig inspektion af legepladsen, overholdes alle sikkerhedskrav?
  • Planlægger og styrer den årlige fælles arbejdsdag (fom. 2012)

Fra bestyrelsen deltager Odd Sigfred og Kristian. FLERE MEDLEMMER SØGES, det er nu man har chancen for at få indflydelse på bl.a. fremtidig vintervedligehold (den nuværende kontrakt
udløber om et år).

 

 • Festudvalget (festudvalget@norsvej.dk)
  • Arrangerer Skt. Hans fest, Halloween og Fastelavnsfest i grundejerforeningen
  • Nye spændende og sjove fester eller andre sociale arrangementer?

Der er for tiden fire medlemmer af udvalget, Søren N Winther, Oksbølvej 30 er formand. Nye festlige medlemmer er velkomne.

 • Vej og leg udvalget (vejogleg@norsvej.dk)
  • Arbejder for at sikre at vores veje lægger op til en balance mellem færdsel og legende børn
  • Yderligere fartdæmpende foranstaltninger? Måske blomsterkrukker i rabatten
  • Forbedring af udsynsforholdene ved udkørsel fra Oddervej

Udvalget har pt. fire medlemmer. Fra bestyrelsen deltager Kasper. Nye medlemmer er velkomne.

 • Rabatudvalget (rabatudvalget@norsvej.dk)
  • Laver aftaler med forskellige butikker og leverandører som medlemmerne kan drage fordel af som f.eks. på eftersyn af Nilan anlæg, gasfyr m.m. samt rabat aftaler med planteskoler, trælaster m.m.
  • Behandler den verserende sag om nedslag i ejendomsskatten (også en slags rabat :-)

Der er for tiden fire medlemmer. Fra bestyrelsen deltager Michael og Erik. Flere medlemmer og nye rabatforslag er velkomne.

Kontingent opkrævning
Kontingent 2011 første rate opkræves som sædvanligt i maj måned. Eftersom generalforsamlingen vedtog en kontingentstigning på 200,- om året, er de to rater til betaling i år hver på kr. 950,- .
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilmelde grundejerforeningen til Betalingsservice.

Arbejdsdag
Årets fælles arbejdsdag løber af stablen søndag 8. maj kl. 10
Tilmelding skal ske på vedlagte tilmeldingsblanket, se næste side.

Hjemmesiden www.norsvej.dk
En mængde nyere og ældre referater og lignende er nu lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen planlægger en gennemgribende modernisering og forenkling af hjemmesiden i løbet af året, indtil da er det beklageligvis
lidt rodet. Man kan tilmelde sig automatisk til nyhedsmails ved at skrive til nyt@norsvej.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej
bestyrelsen@norsvej.dk
www.norsvej.dk

 

Program til arbejdsdagen:
Vi mødes på legepladsen kl. 10:00

 • Oprydning i de levende hegn
 • Maling af bord og bænke i området
 • Græssåning på volden ved legepladsen
 • Div. reparation af borde og bænke

Vi slutter ca. kl. 12/1300 med en sandwich og en sodavand/øl
Der er opgaver til hele familien så husk børn, arbejdstøj (til maling), redskaber etc.

Vel mødt

Tilmeldingsblanket afleveres hos Michael Andersen, Padborgvej 11
eller sendes på mailadressen: arbejdsdagen@norsvej.dk
senest d. 2 maj.

 

Nyhedsbrev_2011_april (pdf)

Der er lukket for kommentarer.