Skattesagen

De grundejere som har tilmeldt sig den fælles klage over ejendomsvurderingen pga byggemodningsomkostninger har nu modtaget kopi af svar fra SKAT.

Det kan oplyses at 6 ejere af rækkehuse på Padborgvej har fået mindre nedslag i ejendomsvurderingen med tilbagevirkende kraft tre år tilbage.

For alle de resterende klagere har SKAT fastholdt deres beregning af fradraget fra 2004.

Bestyrelsen v. Rabatudvalget har vurderet at der ikke vil komme noget ud af at klage over afgørelsen og vil derfor ikke foretage sig yderligere i sagen.

Der er lukket for kommentarer.