Skattesagen lever

 

Ca 110 ud af de 140 husstande i foreningen har udfyldt og afleveret formularen for at tilmelde sig Rafn og Søns sagsbehandling. Dette var nok for Rafn og Søn som nu går videre med vores sager, første skridt er inden 1. maj at anmelde til Skat at vi ønsker at genoptage sagerne.

Senere vil alle tilmeldte modtage brev fra Rafn og Søn med besked om hvad vi kan hjælpe med. Rafn og Søn vil så bruge ½ til 3/4 år på at indsamle materiale som så bliver sendt samlet til Skat. Herefter bruger Skat 1-2 år på at komme med at forslag til en afgørelse som vi så kan acceptere eller anke.

 

Der er lukket for kommentarer.