Debat om sygehuset

 

Bestyrelsen har som et led i den kommende debat, omkring etablering af det nye supersygehus, valgt at åbne for en debat på vores hjemmeside.

Formålet er, at alle vores beboere får en mulighed for komme med konstruktive kommentarer, indlæg og forslag til punkter, som bestyrelsen kan videreformidle til VVM-redegørelsen.

Jf. det skriv som bestyrelsen tidligere har fremsendt til kommunen, att. Marie Stærke, så er følgende punkter allerede omtalt:

  • Beplantningen og træhøjde omkring sygehuset
  • Parkeringsforhold (rundt omkring sygehuset)
  • Trafikforhold til/fra Ølby Centreret/stationen (etablere nye cykelstier eller gangtunnel/bro til/fra Centret og stationen)

Debatten løber fra nu og frem til d. 15. november, hvorefter vi lukker for yderligere input. Bestyrelsen vil herefter forberede foreningens henvendelse til VVM-redegørelsen. Så kom endelig med jeres kommentarer i feltet nedenfor, så vi kan få alt input med i tilbagemeldingen til kommunen.

Det endelige skriv vil blive lagt ud her på vores hjemmeside.

Hilsen

Bestyrelsen

__________________________

Der er lukket for kommentarer.