GF Norsvej og det nye supersygehus

 

I bestyrelsen har vi overordnet den holdning, at vi byder det nye supersygehus velkommen, fordi vi mener at det vil bidrage positivt til udviklingen af vores lokalområde.

Dog har vi tænkt os at lave en samlet skrivelse over punkter, som vi mener at man ved byggeriet og lokalplanen skal være opmærksom på og tage højde for. Denne skrivelse vil vi sende til kommunen og borgmesteren snarest muligt.

Men vi vil meget gerne høre alle jer andre beboere i foreningen om, hvilke bekymringer I har omkring byggeriet, så kan vi få dem med i den samlede skrivelse.

I første omgang har vi talt om, at vores bekymringer primært går på følgende to punkter:

  1. Hel eller delvis bevaring af de høje træer der i dag afgrænser os fra sygehuset. Dette vil være en fordel for os først og fremmest for udsigtens skyld, men også for at fungere lidt som støjværn, specielt i byggeperioden.
  2. Bevaring af/nye holdbare løsninger på afvikling af trafikken i  området mellem vores forening og området omkring Ølby station. Her tænkes særligt på den lette trafik (os selv  og alle vores børn, til fods og på cykel), samt biltrafik og kapacitet frem til motorvejstilkørslen på Lyngvej.

Men vi håber at I nu alle vil komme til tasterne, og melde ind med hvilke bekymringer I har. Dette gøres ved at skrive kommentaren i “Kommentar” feltet nedenfor denne artikel, og herefter trykke på “Skriv Kommentar.”

Vi glæder os til en livlig debat her på siden

Mvh

Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.