Svar fra Marie Stærke på henvendelse vedr. supersygehuset

 

Vi har fået svar fra Marie Stærke på vores henvendelse vedrørende supersygehuset, se nedenfor. Vi afventer nu yderligere fra Teknik- og Miljøforvaltningen

Mvh

Bestyrelsen

 

 

Kære Michael Andersen.

Tak for dit brev om etablering af det nye universitetssygehus i Køge.

Du og Grundejerforeningen Norsvej gør opmærksom på nogle forhold i forbindelse med det nye universitetssygehus, som I ønsker belyst og gerne vil i dialog med kommunen om.

Jeg synes det er relevante spørgsmål og emner I fremfører i jeres brev og jeg har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen overveje hvordan man vil kunne involvere jer i den videre proces.

I vil høre fra Teknik- og Miljøforvaltningen så snart forvaltningen har haft lejlighed til at drøfte dette med regionen, hvilket formentlig sker i løbet af september måned.

 

Venlig hilsen

Marie Stærke

borgmester

Der er lukket for kommentarer.