Svar fra Køge kommune vedr. idefase/VVM redegørelse

 

Vi har modtaget følgende svar fra Køge kommune på vores deltagelse i idefasen for det nye sygehus:

 

Kære Michael Andersen

Tak for din (og Grundejerforeningens Norsvejs) deltagelse  i idéfasen forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg og VVM redegørelse for Universitetssygehus Køge.

Idéfasen er nu afsluttet, og dine idéer, synspunkter og foreslag vil blive vurderet og i relevant omfang indgå i Køge Kommunes videre arbejde med forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Universitetssygehus Køge. Dine og andres bidrag er med til at sikre, at Universitetssygehus Køge kommer til at passe bedst muligt ind i lokalområdet.

Det færdige forslag til kommuneplantillæg og VVM redegørelsen skal sammen med forslag til lokalplan drøftes politisk i Byrådet, som derefter sender dem i offentlig høring. Vi forventer, at Byrådet tager stilling til forslagene inden sommerferien i år.

Endnu engang tak for din interesse og hjælp.

Med venlig hilsen

Troels Wissing

 

Troels Wissing

Byplanlægger

E-mail: troels.wissing@koege.dk

 

Byg og Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf 56 67 68 13
www.koege.dk

 

 

Der er lukket for kommentarer.