Træfældning ved sygehuset

 

Som flere sikkert har bemærket, har man påbegyndt træfældningen omkring sygehuset. Som det ser ud lige nu fjernes alle træer imellem sygehuset og vores arealer. Bestyrelsen er i dialog med sygehusprojektet om dette, og har i den forbindelse modtaget følgende besked:

“Træfældningen er nu igang og følger den plan, som er fremlagt på Borgermøde på Rådhuset d. 9. oktober 2014, hvor grundejerforeningen Norsvej ligeledes var repræsenteret.
Efter ønske fra Grundejerforeningen Norsvej fastholdes jordvolden med den eksisterende beplantning op mod grundejerforeningens område. I resten af ringen udskiftes beplantningen med henblik på at opnå et mere ensartet udtryk.
I processen fældes træerne for at give plads til parkering. Herefter plantes der nye træer, som vil genskabe den ydre ring omkring grunden.”

Mvh

Bestyrelsen

 

Der er lukket for kommentarer.