Vedr. skattesagen med Rafn & Søn

Vedr. skattesagen med Rafn & Søn.
De beboere som er en del af den gamle og stadig kørende skattesag med Rafn & Søn, har modtaget information om, at Rafn & Søn overdrager sagen til Advokatfirmaet Adduco. Årsagerne beskrives i deres fremsendte materiale.
I den forbindelse har jeg modtaget rettet henvendelse til Rafn & Søn for lidt uddybende spørgsmål omkring overdragelse af aftalen.
Helt overordnet, så vil vi som forening/beboer få et langt bedre og mere fordelagtig aftale, såfremt sagen vindes.
Den oprindelige aftale med Rafn & Søn var en ca. 50/50 deling af det beløb, som de kunne handle hjem. Nu vil vi som beboer få det fulde beløb, da Advokatfirmaet Adduco´s salær, bliver afholdt mellem dem og SKAT.
Lasse Friis fra Rafn & Søn har beskrevet følgende:
“Det er faktisk en bedre aftale med Adduco, idet man IKKE skal betale honorar af besparelse. Salæret til Adduco betales af SKAT, jfr. reglerne om omkostningsgodtgørelse.
Det foregår på den måde, at Adduco vil fremsende en salærnota samt et ansøgningsskema og en transporterklæring som blot skal returneres til Adduco, der så selv sørger for at få afregningen direkte fra SKAT. Man skal altså IKKE lægge penge ud.
Det vil sige, den tilbagebetaling der måtte komme, beholder man selv. Lasse”
Jeg kan derfor kun opfordre til, at man udfylder og underskriver de fremsendte dokumenter, såfremt man stadig har ønske om at være med “på vognen”
Michael Andersen
Formand

Der er lukket for kommentarer.