Flere detaljer vedr. skattesagen


Jvf. bestyrelsens seneste informationer her på hjemmesiden omkring vores skattesag, så er flere beboere begyndt at modtage revideret ejendomsskattebilletter fra Køge Kommune, samt informationsbrev om overførsel af for meget betalt ejendomsskat for årene 2007 til 2012. En information som kommunen fremsender via ens e-boks og en økonomisk tilbagebetaling, som automatisk indsættes på ens nem-konto. Det er individuelt fra hus til hus, hvor meget der tilbagebetales.

Køge Kommune behandler i øjeblikket husstande på Padborgvej og afventer modtagelse af beregningsgrundlagene for Oddervej og Oksbøl fra SKAT, før de kan udsende ændringerne og informationsbreve. Det er p.t. uvist, hvor mange uger/måneder der går, før SKAT og Kommunen har modtaget alle sager for alle vejene.  Vi må der indstille til, at man væbner sig med god tålmodighed og afventer, fremfor at kontakte SKAT og Køge Kommune.

I forhold til den økonomiske modtagede tilbagebetaling, via ens nem-konto, så skal alle være OBS på, at Rafn & Søn skal afregnes efterfølgende.
Når Rafn & Søn har modtaget alle opgørelser og kontrolleret disse, så vil alle husstande, som har modtaget økonomisk tilbagebetaling, modtage en individuel faktura fra Rafn & Søn, som man selv skal betale.
Aftalen med Rafn & Søn er, at deres honorar udgør 48 % af tilbagebetalingen + moms. Der beregnes ikke honorar af rentegodtgørelsen.

I forhold til de modtaget og revideret ejendomsskattebilletter, så fremgår det, at skatten for år 2013 bliver “normal” igen, Iflg. Rafn & Søn, så er det helt korrekt, da loven blev ændret således, at fradraget ikke længere skulle fragå i skatteloftet, men kun i grundværdien.

Punktet vil blive uddybet på den kommende generalforsamling, hvor yderligere spørgsmål til skattesagen kan stilles.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.