Krydset Lykkebækvej/Stensbjergvej lukkes i weekenden

 

 

Vi har modtaget følgende fra Køge kommune:

 

Til Følgegruppen

I den kommende weekend lukkes Lykkebækvej/Stensbjergvej-krydset delvist i tidsrummet:

fre. d 30. juni. kl. 17.00 – man. d. 3. juli kl. 05.00   

Vejlukningens indvirkning på henholdsvis kørende trafik som stitrafik er søgt illustreret på medsendte kortudsnit.

 

Vejlukningen er begrundet i omlægning/udskiftning af eksisterende kloaker kombineret med anlæg af bassinledninger, etablering af nye vandledninger OG ombygning af Stensbjergvej…

Såvel arbejdets omfang som kompleksitet medfører, at der arbejdes i skift og i døgndrift.

 

Kontakt til tilsyn: Rambøll  og entreprenøren: M. J. Eriksson kan ske via de tidligere oplyste mailadresser.

 

Køge Kommune v. undertegnede kan kontaktes enten pr. mail eller via 56672449, hvor der kan lægges besked. Telefon og mail checkes regelmæssigt i weekenden.

  1. s. v. a. bustrafik kan oplyses at Movia har opsat henvisninger i stoppestederne “Køge Sygehus”  – og i weekenden henvises til Ølby St.

D.d. vil være orientering på kommunens hjemmeside – og i morgen fredag udsendes orientering bredt – ligesom kommunen også informerer på facebook.

mvh

 

Niels Erik Andersen
Vejingeniør
 
Anlægsafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf 56 67 24 49
Mobil 28 79 24 49
 
nielserik.andersen@koege.dk
www.koege.dk

 

Delvis lukning af Stensbjergvej – Lykkebækvej stitrafik

Delvis lukning Stensbjergvej – Lykkebækvej biltrafik

 

 

Der er lukket for kommentarer.