Nyt i “skattesagen”

 

Til de beboere, som har modtaget et skriv fra SKAT omkring den gamle skattesag, med overskriften:

Afgørelse – ekstraordinær genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2005

 

Iflg. Rafn & Søn, så er det den omberegnede grundværdi, altså det der bestemmer skatteloftet, der er afgørelse på.

Som Rafn & Søn læser SKATs brev, er det betalingen fra 27. november 2009 og frem der vil blive reguleret. Tilbagebetalingen vil være individuel fra grund til grund, men Rafn & Søn mener, at det er mere end en halvering af den betalte ejendomsskat.

Med afgørelse, vil der komme en tilbagebetaling, når kommunen har sendt jer jeres individuelle opgørelser. Der fremgår ikke, hvornår vi kan forvente svar/brev fra kommunen, men bestyrelsen følger sagen tæt og skal nok informere folk, når/såfremt der er nyt.

Det positive er, at det ser ud til, efter mange år, at vi kan få en vis refusion. Hvordan det beregnes og opgøres fra Kommunen, må vi vente at se. Rafn & Søn har interesse i at se Kommunens opgørelse, hvilket jeg personligt fremsender til dem – så de hermed tager udgangspunkt i min sag (Padborgvej 11).

Mvh

Bestyrelsen / Michael Andersen (formand)

 

Der er lukket for kommentarer.