Nabohøring om dispensation fra lokalplan 1035

 

Bestyrelsen har kontaktet Køge Kommunes Teknik og Miljøforvaltning ifbm. den omtalte nabohøring, nedenfor ses henvendelsen:

 

Vi har modtaget fremsendte nabohørings beskrivelse.
 
Jeg skriver til jer som formand for vores lokale grundejerforening Norsvej, som dækker alle huse på Oddervej, Oksabølvej og Padborgvej i 4600 Køge.
 
I tidligere forbindelse med at der skulle funderes på sygehusets byggegrund, har der været 3 husstande, som har haft måle apparat for jordrystelser opsat på deres huse, herunder undertegnede.
 
Ud fra fremsendte nabohøring om dispensation til at ændre byggehøjde på sygehusbyggeriet, så kan vi som tætteste beboere i foreningen ikke gennemskue, hvilke konsekvenser det ændret byggeri vil medføre. Kræver dette f.eks. yderligere fundering eller andet gravearbejde, som kan/vil skabe yderligere rystelser i området – og herunder en chance/mulighed for beskadigelser på huset i området?
 
Derfor ønsker vi en mere specifik tilbagemelding på, hvordan ændringer vil påvirke os som naboer i grundejerforeningen.
 
Samtidig ønsker vi en bekræftelse på, at såfremt der skal funderes yderligere eller foretages andet gravearbejde, som kan påvirke området i form af rystelser, at der bliver genopsat måleudstyr på de 3 tidligere husstande. I kender til adresserne.
 
Jeg imødeser jeres tilbagemelding
 
Med venlig hilsen
 
Michael Andersen
Formand for grundejerforeningen Norsvej

Der er lukket for kommentarer.