Haveaffald

Som annonceret på vores Facebookgruppe tidligere, så er det IKKE tilladt at anvende den såkaldte “bål plads” til haveaffald! Det er IKKE foreningens område.

Alligevel ser det ud til at folk fortsat smider affald på bunken, senest er der smidt en række store stolper i bunken. Derudover er det også konstateret at der bliver smidt haveaffald ind i det levende hegn mod Norsvej. Det ligger nu og rådner i varmen, til stor irritation for de nærmeste naboer.

Aflæsning af haveaffald eller andet i både vores og skolens/kommunes område er strengt forbudt. Sker det, vil regningen for bortskaffelse tilfalde den enkelte husejer….

Bestyrelsen kommer nu til at bruge ca. 4500 kr. på at få ryddet op på “bål pladsen.” Det er rigtig ærgelige penge, der ellers kunne have være brugt til andre gode formål i vores forening.

Trods denne opsang, ønsker bestyrelsen alle en god sommer – men husk nu at haveaffald skal håndteres i henhold til kommunens regler.

– Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.