Naboinformation Oktober – Projekt Sjællands Universitetshospital Køge

Bestyrelsen har modtaget følgende fra Hospitalsprojektet:

Kære Naboer,

Opsætning af støttemur

I forbindelse med opførelsen af den nye senge- og behandlingsbygning vil totalentreprenøren den kommende tid arbejde på den sydlige del af grunden.

Projekt Universitetshospital Køge

På den sydlige del af byggepladsen opføres en såkaldt ”Københavner”-spuns. Det er en støttemur, der etableres i forbindelse med udgravningen til den nye senge – og behandlingsbygning.

Støj og vibrationer reduceres ved at totalentreprenøren har valgt en metode, hvor et antal stålsøjler og stålplader vibreres ned i jorden – i modsætning til at de rammes/-bankes i. Vi forventer at aktiviteten udføres i løbet af de kommende uger.

Venlig hilsen

Lisa Dalum

Projektleder Kommunikation,

It og Udstyr

Projekt Universitetshospital Køge

Lykkebækvej 2

4600 Køge

Mobil  +45 93576386

Personlig e-mail  ldalu@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Der er lukket for kommentarer.