Fjernvarme

Bestyrelsen deltog i går i et digitalt borgermøde omkring fremtiden for fjernvarme i Køge, afhold af VEKS. På dette møde blev det tydeligt at der formodentlig vil blive mulighed for at husene i vores område, vil kunne blive koblet op til fjernvarme inden for de næste par år, såfremt der er tilstrækkelig stor tilslutning.

Alle beboere i vores forening bør i den forbindelse have modtaget et spørgeskema i e-boks fra Køge kommune og VEKS, omkring interesse for fjernvarme. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle der ikke allerede har svaret, til at svare på spørgeskemaet hurtigst muligt, da resultatet er vigtigt for det videre arbejde med fjernvarmeplanerne hos VEKS.

VEKS vil indkalde til yderligere borgermøder efter sommerferien, hvor der vil være meget mere konkret info at forholde sig til, forhåbentlig også mere konkrete priser. Vi vedhæfter her den præsentation som blev brugt på mødet i går.

I øvrigt kan man læse mere på www.koegefjernvarme.dk

Vi følger sagen fra bestyrelsens side, og melder tilbage hvis der er nyt i sagen.

Mvh

Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.