Info om hospitalsbyggeriet, samt åbent hus

Bestyrelsen har modtaget følgende info og invitation fra hospitalsbyggeriet – alle er velkomne ser det ud til

Kære Følgegruppe,

I Projekt Universitetshospital Køge har vi dette forår nået vigtige milepæle frem mod den første ibrugtagning i 2022 – i det følgende giver vi en update på de forskellige delprojekter. Vi inviterer også til Åbent hus den 5. september – her vil vi opfordre jer til at komme, da der bliver mulighed for at komme ind på nogle af byggepladserne, så noget andet en powerpoints J I kommer til at se ”rigtige” bygninger.

Senge- og behandlingsbygning
Når vi kommer til sensommeren 2021 har vi lukket bygningen udvendigt til første etape af senge- og behandlingsbygningen, hvorfra der er god udsigt til Køge Bugt og sommermarker. Indenfor arbejdes der på opsætning af lette vægge ved behandlingsrum og en-sengsstuer samt de mange tekniske installationer, der er nødvendige for at drive et hospital.

Laboratorier og nuklearmedicin
På byggepladsen går det stærkt med elementmontagen. Flere steder er bygningen allerede i 1. sals niveau. Det prioriteres højt at få råhuset færdigt, så arbejdet med at etablere laboratorier og andre faciliteter kan påbegyndes.

Nødstrømsanlæg
Vi har i foråret overdraget denne bygning til selve hospitalet, og det betyder at vi nu har et nødstrømsanlæg, der kan forsyne hele det fremtidige hospital med nødstrøm i tilfælde af nedbrud.

Kølecentral
Leverandøren har lagt sidste hånd på anlægget, så også denne bygning er overgået til drift, der fremover varetages af Frederiksberg forsyning.

Varemodtagelse og apoteksenhed
Den tidligere køkkenbygning pågår sin transformation til fremtidens varemodtagelse og apoteksenhed til opblanding af medicin til brug for hospitalets afdelinger.

Der er fuld gang i at gøre klar til den større ombygning af den eksisterende bygning, der skal udvides og blive til en automatiseret varemodtagelse. Transporten af varer videre ind på hospitalet sker med selvkørende robotter via et underjordisk tunnel- og gangsystem.

Indenfor brydes der vægge ned, og udenfor er udgravning til ny varegård i fuld gang. Det er nu synligt, at der pågår udvidelse mod syd. Her er kælderen udført og væggene er rejst.

Mod nord etableres fundament til varemodtagelsens kontor, depotrum og kontrollaboratorium for apoteket. Inden længe påbegyndes udgravningen for lastbilssluserne, når der i fremtiden skal køres varer helt ind i bygningen.

Steno Diabetescenter og lokaler til medicinstuderende

Endnu en entreprenør er netop fundet til byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge. Denne gang er det til byggeriet af det kommende Steno Diabetes Center Sjælland i Køge og den eksisterende del af lægeuddannelsen i Region Sjælland. Steno Diabetes Center Sjælland placeres i de to nederste etager, mens lægeuddannelsen placeres i de øverste tre etager af nybyggeriet.

Eksisterende bygning
Der er løbende aktiviteter på det eksisterende hospital, bl.a. planlægger vi ombygning af kælderarealer til nye funktioner – der gøres plads til at selvkørende robotter skal kunne parkere og oplades. Vandrehallen skal ligeledes gøres klar til ibrugtagning af første del af senge- og behandlingsbygningen i 2022.

Vi bygger for livet 2021

Søndag den 5. september 2021 afholder vi arrangementet Vi bygger for livet. I år kan du komme på en rundtur i nederste etage af senge- og behandlingsbygningen, der netop har nået sin fulde højde på 9 etager.

Det vil være muligt at se den nye energicentral, der kan forsyne hele hospitalet med nødstrøm og varemodtagelsen, hvorfra varer i fremtiden vil blive leveret til hele hospitalet med robotter.

Også i andre bygninger, vil der være medarbejdere klar til at fortælle om de mange aktiviteter frem mod første større ibrugtagning i 2022.

Tid: 10-13
Sted: Sjællands Universitetshospital Køge
Programmet vil være klar medio august, vi følger op med mere information.

Der er lukket for kommentarer.