Info om pleje af beplantning langs Norsvej

Bestyrelsen har modtaget følgende skrivelse fra Teknik og miljøforvaltningen i Køge kommune:

Til Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej

Til Orientering vil vi her i vintersæsonen 2022 -2023 foretage pleje af beplantningsbæltet langs Norsvej syd for jeres grundejerforening.

Plejen på beplantningsbæltet vil starte ved indkørslen til Asgård Børnehus og følge bæltets udstrækning mod vest til Ølbyvej langs sydkant af jeres grundejerforening.

Det oprindelige beplantningsbælte består af arterne ,Tjørn, slåen, liguster og hunderose. Mod Norsvej har vi løbende fortaget en sidebeskæring af hegnet af hensyn til færdsel på fortov. Plantearterne og sidebeskæringen har givet et vækstkraftigt og tæt hegn mod Norsvej.

Over årene har træarten, seljepil, spredt sig til beplantningsbæltet. Seljepilen er hovedårsagen til plejeindgrebet. Træarten har en kraftig vækst og overskygger allerede nu på steder de oprindelige arter i hegnet.

For at bevare et vækstkraftigt og skærmende beplantningsbælte er det vigtigt, at Seljepilen fjernes.

Dette indgreb vil ske her i vinteren 2022

Der er lukket for kommentarer.