Forslag om revision af vedtægter for Grundejerforeningen Norsvej

Bestyrelsen vurderer, at det er på tide med en opdatering af foreningens vedtægter, og fremstiller derfor forslag om dette på Generalforsamlingen den 21. marts 2023, under dagsordenens punkt 4. Emnet har været drøftet løst et par gange på vores tidligere generalforsamlinger.

Forslaget går på at erstatte de nuværende vedtægter i deres helhed, med en ny og opdateret version, udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med Henrik Kyst, Oddervej 35.

Der er foretaget generel oprydning og omstrukturering af teksten, for at forøge læsbarheden, sprogbruget er blevet opdateret, tidsfrister er blevet forenklet, og diverse termer er blevet præciseret.

Bestyrelsen håber, at de nye vedtægter vil bidrage til, at vi holder vores forening a jour.

Ved godkendelse af forslaget, erstattes de gamle vedtægter i deres helhed af det nye forslag.

– Bestyrelsen

Vedlagt kopi af eksisterende vedtægter:

Vedlagt kopi af nye foreslåede vedtægter:

Der er lukket for kommentarer.