Trafikudvalg – medlemmer søges

På de seneste generalforsamlinger har der været en del drøftelser om de trafikale forhold på vores veje, altså hastighed, skiltning, parkering m.v.

Vi har i øjeblikket ikke et egentlig trafikudvalg i foreningen, og derfor bliver sagerne ikke rigtig taget op og fulgt til dørs. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til at der etableres et nyt trafikudvalg der kan arbejde videre på de punkter der har været drøftet.

Så derfor, hvis du har interesse i at deltage i et sådant udvalg, eller blot vil høre mere, så kontakt et af bestyrelsens medlemmer direkte eller tag fat i os på bestyrelsen@norsvej.dk . Så hjælper vi med igangsættelse af udvalget.

– Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.