Bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Der blev bla. diskuteret kontingent indbetaling, hjemmeside og sikkerhedsmangler på legepladsen.

Formanden vil iøvrigt fortsætte kontakten med B&N for at få udbedret de sidste mangler på Oddervej.

Gartnerkontrakten for 2005 er på plads. Der bliver nu også slået rabatter på Oddervej ca. 3 gange månedligt. Oksbølvej skal vedligeholdes af B&N.

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til d. 16. august 2005.

Der er lukket for kommentarer.