Indkaldelse til ordinær generalforsamling 15. marts 2006 kl. 19

Generalforsamling i grundejerforeningen Norsvej

Onsdag den 15. marts 2006 kl. 19.00.

Afholdes på Asgårdskolen i ”tumlesalen”

(indkørsel fra Norsvej)

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

 

2) Aflæggelse af formandens beretning.

 

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og vedtagelse heraf

 

4) Indkomne forslag.

 

5) Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent m.m.

 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant hertil.

 

På valg til bestyrelsen er:

  • Erik Skou, Oddervej 4 Modtager genvalg
  • Niels L. Michaelsen, Oksbølvej 28 Modtager ikke genvalg
  • Anton Svendsen, Oddervej 15 Modtager ikke genvalg

 

Suppleant:

Erik Petersen, Oksbølvej 55 Modtager genvalg

 

7) Valg af en intern revisor samt en suppleant hertil.

Jan Tønnesen, Oksbølvej 26 Modtager genvalg

 

8) Eventuelt

 

 

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Norsvej

 

 

Uddrag fra foreningens vedtægter:

§ 4.5 Andre forslag, herunder forslag til udtalelser m.m., skal være fremsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Disse forslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingsstedet.

 

Forslag til behandling under punkt 4, som også skal indeholde budget til afholdelse af eventuelle udgifter forbundet med forslaget, fremsendes/afleveres til Anton Svendsen, Oddervej 15 – anton7privat@yahoo.dk

Der er lukket for kommentarer.