Rettidigt indkommende forslag til generalforsamling 15. marts 2006

Indkomne forslag til Grundejerforeningen Norsvejs ordinære generalforsamling d. 15. marts 2006

 

Forslag 1

 

Hej Anton,

 

Jeg bakker helt op omkring at vi skal værne om vor natur og ikke anvende kemi på en måde, så det ødelægger grundvand eller vort helbred ved indtagelse af pesticider m.m.

Men jeg har aldrig forstået meningen med ikke at anvende naturens egne produkter for at beskytte de svage i trafikken, således at børn og gamle og for den sags skyld alle fodgængere og ikke mindst cyklister kan færdes sikkert på grundejerforeningens område om vinteren.

Jeg er således bedøvende ligeglad med, om det er salt eller grus, man spreder ud på stier og veje, men har man råd til at bo i et hus til 2-3 mill., så har man vel også råd til at sikre vort område om vinteren, således at både vi, men også vore gæster kan færdes uden at komme til skade.

Selv om vi bor tæt på sygehuset, er der jo ingen grund til at udfordre skæbnen. Desuden har man pligt til at sikre vej og stisystemet for offentlig færdsel, således at post, skrald og andre sikkert kan færdes, uden at vi får et erstatningsansvar på halsen.

 

Jeg vil derfor stille forslag om at afsætte 35.000 kr. yderligere på budgettet til salt/grusning af vore stier og veje til vinteren 2006/2007. Og at denne forebyggelse beror på et professionelt skøn/behov.

 

Det er trods alt småpenge i forhold til de menneskelige omkostninger, brækkede lemmer kan forårsage.

 

Her den 3. marts er det igen nærmest umuligt at færdes ude på veje og stier inden for vores forenings område, hvis man er fodgænger eller cyklist. Sådan har det været mange gange. Min kone cykler til stationen næsten hver dag – og også om aftenen -, og flere gange har hun væltet og/eller måttet trække cyklen i vores område p.gr.a. manglende salt/grusning.

 

Med venlig hilsen,

Birgit og Henning

Oksbølvej 15

 

Forslag 2

 

Anlæg af cykel-gangsti for enden af Padborgvej

 

Dato: 3/3 2006

 

Forslagsstiller:

 

Sven-Erik Halling Jacobsen

Padborgvej 49

 

Padborgvej ender BLINDT i en ’rundkørsel’ udfor sidste rækkehus i seniorbebyggelsen i retning mod Asgård skole. Der mangler en GENVEJ for cyklister og gående i retning ind mod Køge City. En sådan genvej kan nemt etableres ved at forbinde ovennævnte ’rundkørsel’ med den allerede etablerede gangsti fra Ølbyvej gennem vores bebyggelse hen til Asgård skolen. Det drejer sig om anlæg af en cykel-gangsti på kun 30-40 meter. Jeg stiller hermed forslag om, at grundejerforeningen Norsvej sørger for at få etableret en sådan cykel-gangsti. Jeg medvirker gerne til at undersøge finansierings-muligheder hertil.

 

 

Med venlig hilsen

Sven-Erik Halling Jacobsen

 

Bestyrelsen har anslået udgiften for dette forslag til 10.000 kroner.

 

Forslag 3

 

Forslag om reetablering af legeplads

 

Den nuværende legeplads opført af B & N er stort set uanvendelig

– Den har sikkerhedsmæssige mangler

– Børnene får splinter i diverse legemsdele, når de leger på balancebommen

– Legepladsen mangler aktiviteter – de få aktiviteter, der er, hænger ikke sammen – og den udnytter ikke områdets muligheder, herunder højen.

 

Der foreslås derfor, at legepladsen reetableres ifølge vedlagte plantegning. Der etableres en sti til at forbinde Oksbølvej med fællessti. Der plantes mindre buske til at give læ/afskærmning. Det samlede forslag ser således ud:

 

Trampesti fra Oksbølvej til vest-øst gående fællessti (iflg. tilbud) 7.000 kroner

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende legeplads – arbejsdag –

Reetablering af legeplads ifølge vedlagt plantegning* (iflg. tilbud) 100.000 kroner

Etablering af beplantning omkring legepladsen mod syd og vest ** (anslået) 5.000 kroner

I alt 112.000 kroner

 

* Legepladsen udføres i robinia træ og kommer til at bestå af 2 gyngestativer med hhv. fuglerede-gynge samt genanvendelse af eksisterende dækgynger, opgang m. tov og palisader, på højen rutschebane med platform, balancedæk, galge m. 2 net, stylter, eksisterende stubbe genanvendes til balancebane samt en balancebom m. fjedre. Desuden et naturbord med genanvendelse af eksisterende stubbe som stole.

 

** Bestyrelsen søger at træffe aftale med de nærmeste naboer om beplantning.

 

– Der bliver indhentet byggetilladelse før arbejdet igangsættes.

– Desuden bliver der indkaldt til arbejdsdag for at nedtage eksisterende legeplads, afbarke og behandle stubbe, der skal genanvendes, samt bortskaffe resterende effekter.

 

Forslagsstiller: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej

 

Forslag 4

 

Kære bestyrelse,

Vi savner en debat/politik for hvad grundejerforeningen vil med vores fællesområder/faciliteter. Herunder:

 

– Skal vi have et grønt område eller opbygge et ”center”/nærområde af inspiration/udfoldelsesmuligheder for børn, unge, familier og ældre?

– Skal vores grønne perimeter (på ca.12 m) gøres brugervenlig/mere offentlig/tilgængelig for alle? (trampesti, crosscountry, hundeluftningssti e.l.)

– Skal der opstilles et budget, laves en 5 års plan, skaffes/benyttes genbrugsmaterialer, kontaktes frivillige m.v.

 

Det foreslås, at der nedsættes et udvalg, der arbejder videre med ovenstående.

 

Og så ellers en masse stikord vedr. faciliteter:

 

– Flagstang.

– Stier, befæstede/forbindelses-/trampestier.

– Opslagstavle/info

– Pileflet

– Labyrint

– Adgangsvej til boldbane

– Trappe til boldbane

– Skur. Med brændeovne og el?

– Toilet

– Forsamlingshytte/lokale

– Festplads

– Bålplads

– Skatebordrampe/ting/bom

– Skøjtebane (overrislingsområde)

– Vipper

– Bakker og huller

– Cykelbane

-Klatrestativ.

– Petanquebane

– Frugtbuske/træer, -brombær, hindbær, hyldebær, æbler

 

Og så lidt om hvad vi kunne arrangere (med et deltagerantal på måske 10 – 40 stykker)

 

– Børneloppemarked.

– Cykelcross løb (for børne og os voksne)

– Motionsløb

– Drageflyvningsdag

– Modelflyvningsdag

 

Og vi kunne fx på Asgård skole/området arrangere:

 

– Familie hop-shop/musik og bevægelse

– ”Lær at køre på ethjulet cykel”

– ”Madlavning for finere mænd”

 

 

Venlig hilsen

 

Charlotteog Jan

Oddervej 27

 

Der er lukket for kommentarer.