Bestyrelsesmøde 18. december 2007

Sted: Baltic Kaj 1, Havneterminalen

Tid: 1630-1830

 

Nyhedsbrev

Søren opdaterer, rundsender til godkendelse og hører Mogens om kopiering (jf. opgaver på aktionslisten). Jan tjekker senest 30 dec. om Vandrerhjemmet har ledige lokaler til afholdelse af generalforsamling den første eller andet tirsdag i marts (datoen skal med i nyhedsbrevet).

 

Evaluering af året der gik

Længere drøftelse.

Af ting vi har gjort godt, blev nævnt

1.      Færdiggørelse af overdragelse fra B&N (så vi kan komme videre)

2.      Afholdelse af visionsdag (inddragelse, udvikling)

3.      Etablering af udvalg på baggrund af visionsdagen

Af ting vi kunne gøre bedre, blev nævnt

1.      Bedre opfølgning på udvalg – hurtigere etablering, tættere opfølgning

2.      Enighed om hvilke beslutninger, der tages af bestyrelsen i fællesskab (græsslåning)

3.      Hurtigere referat fra bestyrelsesmøder –> det blev vedtaget at referat skal rundsendes senest 7 dage efter mødet.

 

Hvordan sikrer vi os, at vi får fulgt op på alle emner?

Vi blev enige om at oprette en aktionsliste, som internt opfølgningsværktøj i bestyrelsen. Søren opdaterer forslag til aktionsliste. Alle opdaterer med nye opgaver og returnerer til Søren senest 4. januar 2008, som distribuerer endelig liste. Herefter er det referenten (dvs, den der lægger hus til) der har ansvaret for at opdatere og rundsende aktionslisten før og efter hvert bestyrelsesmøde.

 

Generalforsamling

Søren tilføjer i nyhedsbrevet, at kassereren udtræder og 3 bestyrelsesmedlemmer derudover stiller deres mandat til rådighed samt at grundejerne opfordres til at melde sig.

 

Nærmere planlægning af generalforsamling – herunder forslag og hvad vi gerne vil have mandat til – blev udskudt til næste møde.

 

Næste møde

Næste møde: Erik finder sted og tid. Den, der afholder mødet, rundsender aktionsliste således at hvert medlem kan opdatere og returnere inden mødet.

Der er lukket for kommentarer.