Indkaldelse til generalforsamling 9. april 2008 kl. 19:00

Generalforsamling i Grundejerforeningen Norsvej

Onsdag d. 9. april kl. 19.00

Afholdes på Køge Vandrehjem

Dagsorden:

 

1)  Valg af dirigent

 

2)  Aflæggelse af formandens beretning

 

3)  Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og vedtagelse heraf

 

4)  Indkomne forslag

 

5)  Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf,

herunder fastsættelse af kontingent m.m.

 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant hertil

 

På valg til bestyrelsen er:

Ø      Erik Skou, Oddervej  4                               modtager ikke genvalg

Ø      Jan Fogtmann, Oddervej 27                        modtager ikke genvalg

Ø      Jacob Engelbredt, Oddervej 43                  modtager ikke genvalg

 

Mogens Olsen, Padborgvej 93                      udtræder af bestyrelsen

 

Valg af 1 suppleant

 

7) Valg af en Intern revisor samt en suppleant hertil

På valg som Intern revisor er

Jan Tønnesen, Oksbølvej 26                  modtager genvalg

Som suppleant

Frank Andersen, Oddervej 23                modtager genvalg

 

8) Eventuelt

 

 

Som indledning til generalforsamlingen vil landskabsarkitekt Solveig Stenholm fra fa. Andreas Bruun Landskabsarkitekter ApS gennemgå  samlet plan for fællesarealerne, som hun har udarbejdet på baggrund af ønsker fremsat af grundejerforeningens udvalg for fællesarealerne.

Denne gennemgang er berammet til at vare ca. 30 min.

Der bliver lejlighed til yderligere drøftelse af planen i forbindelse med dagsordenens pkt. 2 og 5.

Efter en kort pause tages der hul på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

 

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Norsvej

 

 

Uddrag fra foreningens vedtægter:

§ 4.5 Andre forslag, herunder forslag til udtalelser m.m., skal være fremsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Disse forslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingsstedet.

 

Forslag til behandling under punkt 4, som også skal indeholde budget til afholdelse af eventuelle udgifter forbundet med forslaget, fremsendes/afleveres til Erik Skou, Oddervej 4 – eller på mail til bestyrelsen@norsvej.dk senest søndag d. 30. marts 2008.

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.