Bestyrelsesmøde 5. marts 2007

Dagsorden og stikord:

 

 

1.       Godkendelse af referat fra 6. februar 2007.

 

Godkendt uden bemærkninger

 

2.       Advokat v./Erik Skou.

 

Der er stor fremgang i arbejdet med advokaten og overdragelsesforretningen med B&N

Møde og gennemgang af arealer med B&N d. 26. marts

B&Ns advokat har konstateret at vi har ibrugtaget området selvom det stadig er B&N´s

 

3.       Økonomi. v./Mogens.

 

Intet at bemærke.

 

4.       Web status. v./Søren.

 

Debatforum/rum kører med 7-8 indlæg om plantebæltet. Godt – men kendskabet bør udbredes for at få flere læsere/indlæg.

 

5.       Visions dag. v./Jan, Søren og Erik.

 

Tanker, oplæg, konsulent og budget blev godkendt af bestyrelsen.

Vi går videre med opgaven med visionsdagen og fremtidige udvalg er med i budget.

Visionerne/oplægget fremlægges på generalforsamlingen.

 

6.       Græs. v./Mogens.

 

Efter generalforsamlingen indhentes tilbud for den kommende sommer (under sommervedligehold).

 

7.       Nord/sydgående plantebælte.

 

Bestyrelsen har ikke følelser/tanker om træerne/plantebæltet, men om vedligeholdelse generelt. Det er en fejl at medlemmerne ikke har været inddraget. Bestyrelsen ønsker derfor ikke umiddelbart at foretage yderligere tiltag i retning af konkret vedligehold af bæltet. Bestyrelsen ønsker at være fremadrettet og vil kontakte 2 fra hver vej og holde et opstartsmøde den 25. marts klokken 10. Her vil vi etablere et udvalg, der drøfter hvordan en sådan opgave – og vedligehold af hegn og bevoksning generelt – bør løses.

 

 

8.       Generalforsamling marts 2007.

 

Mogens laver indkaldelsen. Erik deler ud senest kommende weekend.

Umiddelbart er der behov for to nye i bestyrelsen.

 

9.       Evt.

 

10.   Næste møde (den nye bestyrelse) tirsdag d. 3 april kl. 19.30 hos Søren, Oksbølvej 30

Der er lukket for kommentarer.