Indkaldelse til generalforsamling 27. marts 2007 19:30

Generalforsamling i grundejerforeningen Norsvej

Tirsdag d. 27. marts kl. 19.30

afholdes på Køge Vandrerhjem

Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent

 

2) Aflæggelse af formandens beretning

 

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og vedtagelse heraf

 

4) Visionsmøde

 

5) Indkomne forslag

a) Vedtægtsændring vedr. pkt. 7.1 – Foreningens valgte ledelse

 

Gl. tekst: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer

der vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv,

således at der af bestyrelsen vælges en formand og en kasserer.

Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2

(ulige år) og 3 medlemmer (lige år). Formand og kasserer kan ikke

afgå samme år.

 

Ny tekst: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-6 medlemmer

der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv,

således at der af bestyrelsen vælges en formand og en kasserer.

Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur. Der afgår 3 medlemmer

hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.

 

6) Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent m.m.

 

 

 

 

 

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant hertil

 

På valg til bestyrelsen er:

  • Søren Winther, Oksbølvej 30 modtager genvalg
  • Mogens Olsen, Padborgvej 93 modtager genvalg
  • Erik F. Petersen, Oksbølvej 55 modtager ikke genvalg

(indtrådt i bestyrelsen i.s.f. Lars Larsen, Oksbølvej 10)

 

Valg af 1 suppleant

 

8) Valg af en Intern revisor samt en suppleant hertil

På valg som Intern revisor er

Jan Tønnesen, Oksbølvej 26 modtager genvalg

Som suppleant

Frank Andersen, Oddervej 23 modtager genvalg

 

9) Eventuelt

 

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Norsvej

 

 

Uddrag fra foreningens vedtægter:

§ 4.5 Andre forslag, herunder forslag til udtalelser m.m., skal være fremsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Disse forslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingsstedet.

 

Forslag til behandling under punkt 5, som også skal indeholde budget til afholdelse af eventuelle udgifter forbundet med forslaget, fremsendes/afleveres til Erik Skou, Oddervej 4 – eller på mail til bestyrelsen@norsvej.dk senest lørdag d. 17. marts 2007.

 

 

Der er lukket for kommentarer.