Referat fra Visionsdag 21. april 2007

Sted: Køge Vandrerhjem
Deltagere: 28 grundejere (4 af dem ligeledes bestyrelsesmedlemmer)
Mødeleder: Claus Holland

 

Visionsdagens formål:

– at få defineret 5 fokusområder for foreningens virke

– at udarbejde visioner og måder at arbejde på inden for fokusområderne

– at styrke relationerne mellem grundejerne

 

Visionsdagens succeskriterier:

– oprette/vedligeholde et antal motiverede udvalg

– minimum 20 deltagere + bestyrelsen

 

Program

14.00 – 14.20 Velkomst og præsentation og oplæg til arbejdet.
14.20 – 15.00 Inspiration fra oplæggere.
15.00 – 16.00 Opstilling af visioner for Grundejerforeningen.
16.00 – 18.00 Fra vision til handling
18.00 – 19.00 Fremlæggelse af arbejde.
19.00 – 19.00 Afrunding af arbejdsdelen af visionsdagen.
19.00 – 23.00 (ca.) Spisning og samvær

 

Tak til alle fremmødte for de mange gode ideer og for bidrag til den positive stemning, som holdt hele aftenen. Det er glædeligt, at så mange har en holdning til, hvad der fremover skal ske i grundejerforeningen. Ligeledes tak til Køge Vandrerhjem for god forplejning og til Claus Holland for at tage os sikkert – og sjovt – igennem dagen. Efter bestyrelsens opfattelse fik vi opfyldt formålet og indfriet succeskriterierne for dagen!

 

Dagen startede med et par gode indlæg fra Grundejerforeningen Langagergårds formand (sparer 300-400 kroner op årligt pr. grundejer i et vejlaug) samt Byplanlægger Jens Bladt, Køge Kommune (billeder og Ny-Køge Kommune screen-saver på www.jensbladt.dk.)

 

Herefter tog vi selv fat. Nedenfor kan du se alle de muligheder og ideer, der kom ud af det – samt melde dig til et udvalg: Skriv til bestyrelsen @ norsvej.dk (husk: fjern mellemrum i mail-adressen). Hvert enkelt udvalg vil senere få sin egen e-mail adresse.

 

NB: De nævnte navne er et udtryk for de personer, der deltog på dagen, og ikke nødvendigvis et udtryk for det fortsatte udvalgs sammensætning.

Et udvalg for ”Vej og leg”:

Thomas, Oksbølvej 28

Cecilie, Oksbølvej 29

Søren, Oksbølvej 30

Pia, Oksbølvej 57

Mangler en deltager fra Padborgvej og en fra Oddervej. Udvalget mødes indenfor 14 dage, en hverdagsaften kl. 20.00. Interesseret? – kontakt bestyrelsen @ norsvej.dk.

Muligheder:

Information om Færdselslovens §40

Indkørsel til vejene, påmal stor advarselstrekant med skriften ”1. gear”

Farlige sving, chikaner – ”pænt”, passere med cykel, ”bilsti”

Lige strækninger – påmal baner (cykelbaner, hinkerude etc.), chikaner?

Inspiration fra Rådet for større færdselssikkerhed, Politiet, Børnenes Trafikklub

Øvrige muligheder:

Hæve vejskilte

Bomme ved stier

Bedre indkørselsforhold

Et udvalg for ”Vedligeholdelse af grønne arealer”:

Michael, Oksbølvej 49

John, Oddervej 19

Søren og Signe, Oddervej 11

Kirsten, Padborgvej 35

Jesper, Padborgvej 3

Frank, Oddervej 5

Henrik, Oddervej 19

Desuden har Søren, Oksbølvej 53, Jesper, Oddervej 17 og Flemming, Padborgvej tilkendegivet at ville deltage. Udvalget mødes snarest. Kontakt bestyrelsen @ norsvej.dk, hvis du har lyst til at deltage.

Muligheder:

Græs:

Slå færre gange / mindre areal

Nyt tilbud

Havetraktor

Gøre mere selv

Ukrudtbekæmpelse

 

Træer:

Vedligeholdelseskalender

Vedligehold selv / professionel

Arbejdsdage

Hensættelse til nye planter

 

Beplantningsbælte (vores):

Vedligeholdelseskalender

Vurdering fra professionel, få tilbud

Klip med  ”Helvedesmaskine”, få tilbud

Gøre det selv med  vejledning fra professionel

Fylde huller i beplantningen

 

Plantebælte (Kommunens):

Kontaktpersoner hos kommunen – overblik

 

Andet:

Fælles container til haveaffald

Et udvalg for ”Fælles steder”:

Jan, Oddervej 27

Kasper, Oddervej 12

Dorethe, Oksbølvej 35

Flere deltagere søges. Kontakt bestyrelsen @ norsvej.dk Udvalget mødes 26. april kl. 20.00 hos Kasper, Oddervej 12.

Muligheder:

Grillpladser, 3 styks, permanente – borde, bænke, læ af levende hegn, aftensol, affaldskurve

Mobile enheder af borde og bænke

Fast bænk(e) ved legeplads

Skur til fælles haveredskaber (”motoriserede”), opbevaring (telt), møderum (lille), infosted

Bålplads til snobrød, afbrænding af grene, Sct. Hans bål

Petanque-bane

Festplads med stabilgrus (15 x 15 m) med strømudtag

Flagstang, 10 meter høj

Frugtplantage

Fælleslokale/hus og/eller lej/lån lokaler af Asgård Skole, Køge Sygehus, KøgeVandrerhjem, Bellingeparken, Bonden. Grundejerforeningen kunne indgå rammeaftale.

 

Et (muligt) udvalg for ”Aktiviteter”:

Carl og Wivi, Padborgvej 33

Preben og Rie, Padborgvej 43

Deltagere søges, ellers bliver udvalget ikke etableret pt. Kontakt bestyrelsen @ norsvej.dk.

Muligheder:

Gokartvæddeløb

Sneglevæddeløb

Cykelvæddeløb

Sæbekassebil-væddeløb

Andre aktiviteter på vejen

Rulleskøjtebane/rampe

Klatrestativ

Cykelbane, -bakke, -område (for større børn)

Funpark – action for større børn

På visionsdagen blev det foreslået, at støjende aktiviteter placeres hvor der i forvejen er støj, f.eks. fra vej. Det kunne være langs Norsvej (det kommunale grønne areal). Ved planlægningen skal der tages højde for vedligeholdelsen.

 

Et udvalg for ”Langsigtede planer”

Lars, Oddervej 25

Jesper, Oddervej 14

John, Padborgvej 35

Mogens, Padborgvej 93

Udvalget har startet sit arbejde med at kontakte grundejerforeningens naboer, Køge Kommune mv. med henblik på at få skabt opmærksomhed om behovet for fortov/cykelsti på Ølbyvej.

Er du interesseret i at deltage, så kontakt bestyrelsen @ norsvej.dk

Muligheder:

Arbejde for fortov/cykelsti på Ølbyvej

– samarbejde med Ølby Bylaug, Skolen, Haveforeningen Lyngen. om lobby-arbejde

Fibernet – SEAS/NVE

Arbejde for dæmpning af støj fra motorvej

 

Grundejerforeningen har fortsat nedenstående udvalg:

Festudvalg

…et par nye muligheder bragt op på visionsdagen var: Børneloppemarked, Loppemarked (fra loft til loft!), Levende musik til sommerfesten, Vejfester i stedet for en samlet Sommerfest.

Meld dig til festudvalget på festudvalget@norsvej.dk

 

Indkøbsudvalg

Læs mere på www.norsvej.dk

 

Øvrige ideer

Trappe/sti til boldbaner

Trampestier – anlægges hvor græsset trædes ned

Webudvalg (ide modtaget pr. mail): En idé til grundejerforeningens hjemmeside er et forum til køb og salg af fx legetøj, børnetøj, haveredskaber mv. samt mulighed for søgning af fx legekammerater, rengøringshjælp, børnepasning mv. Et sådan forum kan muligvis være med til at styrke relationerne mellem grundejerne. Man kan også forestille sig en side med udveksling af tips og ideer, fx vedr. beplantning i haverne, tips til grillen, gode ferie- eller oplevelsessteder o.lign.

 

Der er lukket for kommentarer.