Bestyrelsesmøde 7. maj 2008

Grundejerforeningen Norsvej, referat af bestyrelses møde 7. maj 2008

 

Sted: Kasper Molander, Oddervej 12

Tid: 7 maj 2008, kl 20.15 til ca 22.30

 

Tilstede

Søren N Winther, Oksbølvej 30

Lars Hult, Padborgvej 25

Carsten  Jakobsen, Padborgvej 45

Kasper Molander, Oddervej 12

 

Dagsorden

1)      Konstituering

2)      Fordeling af bestyrelsens opgaver
– Udvalg
– Aktionsliste
– andet

3)      Bestyrelsens virke

4)      Fælles steder, næste skridt

5)      Evt

6)      Næste møde

 

 

Ad 1

Dette er første bestyrelses møde efter generalforsamlingen 9. april.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren N Winther

Kassere: Kasper Molander

 

Ad 2

Bestyrelsen fordelte medlemskab af underudvalg som følger:

–          Fælles steder: Kasper Molander

–          Vej og leg: Søren N Winther

–          Fest: Lars Hult

–          Vedligeholdelse: Carsten Jakobsen

–          Langsigtede planer: ingen (Kasper spørger Mogens Olsen om udvalgets aktivitetsniveau)

–          Arbejdsdag: Carsten Jakobsen

–          Kultur: Lars Hult

 

Aktionslisten blev opdateret. Formanden udsender en ny version.

 

Ny webmaster: Lars Hult

 

Ad 3

Udkast til virke for bestyrelsen blev diskuteret. Der var enighed om får ændringer: Velkomstfolder overføres til aktionslisten, målsætningen opdateres.

Formanden udsender den nye version når den er renskrevet.

 

Ad 4

Bestyrelsen diskuterede de næste skridt i sagen om udviklingen af de grønne fælles områder efter at Bestyrelsens/Fælles steders forslag blev nedstemt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen pålagde i stedet bestyrelsen af gennemføre en undersøgelse af medlemmernes ønsker inden 1. oktober. De tre forslagstillere meldte sig til at stå for det praktiske arbejde, herefter omtalt som undersøgelsesudvalget.

 

Bestyrelsen var enige om at formanden retter henvendelse til undersøgelseudvalget med følgende oplæg

–       At I for bestyrelsen fremlægger et oplæg til hvordan undersøgelsen skal gennemføres

–       At I indhenter et prisoverslag på anlæg og drift iflg. landskabsplanen

–       At vi sammen bliver enige om oplægget og hvordan undersøgelsen skal gennemføres

–       At I gennemfører selve undersøgelsen (evt. med professionel hjælp)

–       At I for bestyrelsen fremlægger undersøgelsens resultater

 

Bestyrelsen opfordrede Fælles steder til at formidle et møde mellem landskabsarkitekten og undersøgelsesudvalget og til at dele det allerede lavede overslag over anlægs og driftsomkostninger for det forskellige tiltag i planen.

 

Undersøgelsesudvalget inviteres til næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 5

Bestyrelsen har modtaget en klage over steler placeret på Oksbølvej. Formanden retter henvendelse.

Foreningen har indkøbt tre ukrudtsbrændere til gratis udlån til medlemmerne. Der skal laves en info folder som skal hustandsomdeles. Søren kigger på det. Folderen kan evt omdeles sammen med næste kontingentopkrævning.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at tegne en bestyrelsesansvarsforskring. Lars undersøger priser etc

 

Ad 6

Næste møde: Onsdag 2. juli kl 20 hos Lars, Padborgvej 25

 

 

 

/Kasper Molander, referent, 12. maj 2008

Der er lukket for kommentarer.