Mødereferat 8. maj 2008

Referat af møde i Vej og Leg-udvalget den 8. maj 2008

 

Sted: Padborgvej 5 (Berit)

Til stede: Pia (Oksbølvej), Cecilie (Oksbølvej), Thomas (Oksbølvej), Søren (Oksbølvej), Berit (Padborgvej)

 

Enighed om eksperthjælp til placering, fordi der er 140 husstande i grundejerforeningen, og dermed 140 meninger om placering.

 

Enighed om at forhøre os om mulighed for enkeltsidede chikaner for større effekt, større antal og nemmere placering.

 

Næste skridt:

ETK: (Berit ringer)

Pris på plaststelere/km-pæle/metal.

Mødeetablering asap.

Konkret tilbud på enkeltstelere, antal og placering. Halvcirkel eller ”cykeltegning.”

Indhentning til tilbud fra Aarslev ud fra ETK tilbud. Cecilie til Jan/Søren.

 

Næste møde: tirsdag 27.5. kl. 20.00 hos Cecilie, Oksbølvej 29, hvor vi vil udarbejde ansøgning til kommunen.

 

Berit

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.