Fjernvarmepriser

På årets generalforsamling var der en drøftelse omkring fjernvarme, og særligt omkring den forventede pris. Ud over diverse omkostninger forbundet med selve etableringen, blev der nævnt priser på 17-18.000 kr om året, hvilket flere synes var meget højt.

Det er dog vigtigt at understrege, at den forventede pris vil variere utroligt meget i forhold til hvilken husstørrelse og hvilket årligt naturgasforbrug man lægger til grund for udregningerne.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at lave deres egne udregninger, dette kan gøres ved at bruge Køge Fjernvarmes online udregner, der kan findes her: https://www.koegefjernvarme.dk/overvejer-fjernvarme/beregner.

Derudover vil bestyrelsen gerne opfordre til at man melder sig, hvis man skulle have lyst til at samarbejde med bestyrelsen om den fremtidige fjernvarme i vores område, og dermed indgå i et udvalg der følger op, søger information om rammer og muligheder, og melder ud til alle beboere. Tilmelding ved henvendelse til bestyrelsen på bestyrelsen@norsvej.dk.

– Bestyrelsen

Der er lukket for kommentarer.