Indkomne forslag til generalforsamlingen 2022

I henhold til sidste års vedtægtsændring, bliver indkomne forslag fra beboerne nu delt her på hjemmesiden senest 10 dage før den årlige generalforsamling, så alle har en chance for at se dem igennem inden vi mødes.

I år er der ikke kommet nogle konkrete forslag som der kan stemmes om på generalforsamlingen, men der er kommet 3 emner til videre drøftelse, som vil blive taget op:

1. Opdatering af kodeks for godt naboskab

At kodeks for Godt Naboskab i Grundejerforeningen Norsvej tages op til gennemgang, revision anno 2022 og gerne omskrives til et tydeligere egentligt ordensreglement. Vi oplever der er brug for klarere retningslinjer for støj og larmende adfærd mv., så alle kan trives i grundejerforeningen og have mulighed for en rimelig rolig nattesøvn i eksempelvis timerne 22-07 i hverdage. Bestyrelsen har ved flere lejligheder sendt nuværende kodeks ud, og senest da det blev oplevet, at der var ved at ske et skred i medlemmernes respekt for kodekset mv. Vi har gennem mange måneder nu oplevet, at dette skred kun er blevet tydeligere, og håber meget på en proces der vil gøre det klarere hvad der ok og ikke ok, når man tilhører et fællesskab i en grundejerforening. Vi uddyber selvfølgelig gerne vores forslag hvis det ønskes… MVH. Lasse & Cecilie, Padborgvej 99 & Sidse & Nicolai, Padborgvej 97 

2. Opfordring til handling vedrørende kryds og skiltning på Padborgvej

…. der er også gået næsten et år siden vi talte om dette, og vi har nok lagt det lidt til side. Dette kryds er farligt for vores små unge, samt os der er lidt ældre. Kunne man måske begynde med at male med gult maling i svinget, samt måske nogle hajtænder, for endnu en gang at gøre opmærksom på at det er en dårlig ide at parkere lige i svinget så andre der kommer enten på cykel eller i bil ikke har udsyn nok. Skiltet med blind vej ville også hjælpe meget at sætte op, da der ikke ville være så mange der speeder op, når de finder ud af at de ikke kan komme ud. Mvh Vibeke Hansen, Padborgvej 59

3. Opdatering på fjernvarmeudbygning

Det vil være godt med en grundig information om fjernvarmeprojektet og hvilke overvejelser bestyrelsen gør sig. Mange gasfyr er udskiftningsklare og set i lyset af krigen i Ukraine, klimaudfordringerne osv. så er der mange gode grunde til at skifte. Vh John Panduro Riis, Oksbølvej 35

Der er lukket for kommentarer.