Bestyrelsesmøde 24. oktober 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2006 hos Erik, Oddervej 4, kl. 19.30.

Dagsorden

Referent: Erik Skou.

Fraværende  Erik Fonnesbech og Lars Larsen.

 

  1. Godkendelse af referat fra den 28. august 2006.

Godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Brev til advokat

På datoen for mødet var der ikke kommet svar fra advokaten. Køge Kommune har ikke svaret på grundejerforeningens henvendelse. Erik Skou rykker begge parter.

 

  1. Økonomi.

Legepladsen er betalt. Der mangler stadig regning på græsklipning. Giro kort til kontingent bliver omdelt i november måned.

 

  1. Web-status.

Hjemmesiden er opdateret med et link, så ejendomsmæglerne let kan finde information om grundejerforeningen.

 

  1. Legeplads/Forhindringer/Plankeværk.

Legepladsen er færdig. Grundejerforeningen har et serviceeftersyn samt noget træbeskyttelse tilgode hos leverandøren som kompensation for visse mangler.

Bomme ved cykel stierne: Jan kaffer nogle trafikkegler, der placeres i nærheden af cykelstierne. Keglerne kan give en falsk sikkerhed, så husk hastigheden på vores fællesveje er

 

max 15 km/t.

(færdselsloven §40).

 

  1. Vinteren 2006/2007.

Der er kommet 3 tilbud  på vintervedligehold af  stier og veje. Jan’s have & ejendomsservice blev valgt, aftalen er efter regning pr. gang.

 

  1. Evt.

Der er kommet en henvendelse fra en beboer på Padborgvej, der har problem med sit antennesignal, og vil gerne høre, om der er andre der har samme problem. Søren kontakter beboeren og tilbyder plads til et opslag på hjemmesiden.

ETK bestilles til nedklipning af plantebæltet imellem Oddervej og Oksbølvej. Det skal aftales med ETK hvor meget der skal klippes, så plantebæltet ikke beskadiges. Lars kontakter ETK.

 

  1. Næste møde 4. december 2006. hos Lars Larsen Oksbølvej 10.

Ny dato

Der er lukket for kommentarer.